حلقه while در سی پلاس پلاس

  /  سی پلاس پلاس   /  حلقه while در C++

حلقه ها در C++ به شما کمک میکنند تا زمانی که یک شرط برقرار هست کد خودتان را N بار اجرا کنید و خروجی داشته باشید ، در این آموزش به بررسی کامل حلقه while در C++ می پردازیم.

حلقه While در C++

دستور while در سی پلاس پلاس تا زمانی که شرط برقرار باشد کد درون خود را اجرا میکند ، به سینتکس و نحوه استفاده از این دستور دقت کنید :

نحوه استفاده ( Syntax )

while (condition) {
// code block to be executed
}

در مثال زیر یک متغیر تحت عنوان i داریم که مقدار آن 0 هست و شرط حلقه این هست که ، تا زمانی که i کوچک تر از 5 هست کد های درون خودش را اجرا کند.

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
int i = 0;
while (i < 5) {
cout << i << "\n";
i++;
}
return 0;
}

خروجی کد بالا :

0
1
2
3
4

حلقه Do/While در C++

حلقه do/while در سی پلاس پلاس دقیقاً همانند حلقه while هست با این تفاوت که برنامه بعد از دستور do بدون در نظر گرفتن شرط یک بار کد را اجرا میکند.

نحوه استفاده ( Syntax )

do {
// code block to be executed
}
while (condition);

به مثال حلقه do/while در C++ دقت کنید ، برنامه ما حتی در صورتی که شرط حلقه while اشتباه باشد یک بار کد های بعد از دستور do را اجرا میکند :

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
int i = 0;
do {
cout << i << "\n";
i++;
}
while (i < 5);
return 0;
}

خروجی کد بالا :

0
1
2
3
4

فراموش نکنید که مقدار متغیر را در حلقه افزایش دهید i++ در غیر این صورت حلقه به صورت نامحدود تکرار خواهد شد.

5/5 - (1 امتیاز)

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من ، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.

ارسال یک نظر