حلقه for در سی پلاس پلاس

  /  سی پلاس پلاس   /  حلقه for در C++

حلقه for در C++ تقریباً مشابه حلقه while هست با این تفاوت که شرط به همراه مقدار متغیر و افزایش و یا کاهش مقدار متغیر را داخل خودش تعریف میکند به سینتکس حلقه for در سی پلاس پلاس دقت کنید :

نحوه استفاده از حلقه for در C++

for (statement 1; statement 2; statement 3) {
// code block to be executed
}
  1. statement : این قسمت یکبار قبل از کد های داخل حلقه اجرا می شود و معمولاً متغیر به همراه مقدار آن را مشخص میکنیم.
  2. statement : در این قسمت شرط حلقه تعریف می شود.
  3. statement : بعد از اجرای هربار کد های داخل حلقه این قسمت اجرا می شود.

مثال زیر اعداد 0 تا 4 را چاپ می کند :

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
for (int i = 0; i < 5; i++) {
cout << i << "\n";
}
return 0;
}

خروجی کد بالا :

0
1
2
3
4

توضیح مثال

در قسمت اول ( statement 1 ) ما یک متغیر از نوع int و تحت عنوان i با مقدار 0 تعریف کردیم.

در قسمت دوم ( statement 2 ) ما شرط حلقه را تعریف کردیم و گفتیم اگر مقدار متغیر i کوچک تر از 5 بود شرط برقرار است.

در قسمت سوم ( statement 3 ) برای جلوگیری از تکرار نامحدود حلقه ، هربار که شرط برقرار بود و حلقه یک بار اجرا شد مقدار متغیر i هم یکی اضافه می شود و افزایش پیدا میکند.

مثالی دیگر از حلقه for در سی پلاس پلاس

در این مثال ما قصد داریم فقط اعداد بین 0 تا 10 را چاپ کنیم :

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
for (int i = 0; i <= 10; i = i + 2) {
cout << i << "\n";
}
return 0;
}

خروجی کد بالا :

0
2
4
6
8
10
5/5 - (1 امتیاز)

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من ، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.

ارسال یک نظر