داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

حلقه for در سی پلاس پلاس

  /  سی پلاس پلاس   /  حلقه for در C++
بنر تبلیغاتی الف

حلقه for در C++ تقریباً مشابه حلقه while هست با این تفاوت که شرط به همراه مقدار متغیر ، افزایش و یا کاهش مقدار متغیر را داخل خودش تعریف میکند.

نحوه استفاده از حلقه for در C++

for (statement 1; statement 2; statement 3) {
// code block to be executed
}
  1. statement : این قسمت یکبار قبل از کد های داخل حلقه اجرا می شود و معمولاً متغیر به همراه مقدار آن را مشخص میکنیم.
  2. statement : در این قسمت شرط حلقه تعریف می شود.
  3. statement : بعد از اجرای هربار کد های داخل حلقه این قسمت اجرا می شود.

مثال

در این مثال اعداد 0 تا 4 را چاپ می کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

0
1
2
3
4

در قسمت اول ( statement 1 ) ما یک متغیر از نوع int تحت عنوان i با مقدار 0 تعریف کردیم.

در قسمت دوم ( statement 2 ) ما شرط حلقه را تعریف کردیم و گفتیم اگر مقدار متغیر i کوچک تر از 5 بود شرط برقرار است.

در قسمت سوم ( statement 3 ) برای جلوگیری از تکرار نامحدود حلقه ، هر بار که شرط برقرار بود و حلقه یک بار اجرا شد مقدار متغیر i هم یکی اضافه می شود و افزایش پیدا میکند.

مثالی دیگر از حلقه for در سی پلاس پلاس

در این مثال ما قصد داریم فقط اعداد بین 0 تا 10 را چاپ کنیم:

این قسمت/بخشی از محتوا مخفی شده است و فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، لطفاً با حساب کاربری وارد شوید.


خروجی:

0
2
4
6
8
10

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج