ویژگی تصویر

حلقه for در python

  /  پایتون   /  حلقه for در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی حلقه for در پایتون می پردازیم، از حلقه for برای تکرار یک قطعه کد استفاده می کنیم.

مثال

در اینجا ما یک لیست تحت عنوان fruits داریم که تعدادی نام میوه در آن قرار دارد. با استفاده از حلقه for به تعداد عناصر لیست fruits حلقه می زنیم و نام هر میوه را چاپ می کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

apple
banana
cherry

حلقه زدن از طریق یک رشته

حتی رشته ها نیز اشیای تکرارپذیر هستند، آنها حاوی یک دنباله از کاراکترها هستند.

مثال

در این مثال با استفاده از حروف کلمه “banana” حلقه می زنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

b
a
n
a
n
a

همانطور که مشاهده می کنید حلقه for به تعداد کاراکتر های رشته ما تکرار می شود و در اینجا ما کاراکتر ها را چاپ کرده ایم، شما می توانید هر قطعه کدی که می خواهید را بجای print(x) قرار بدهید و به تعداد کاراکتر های رشته آن را اجرا کنید.

دستور break

با استفاده از دستور break می توانیم حلقه را هر زمان که خواستیم متوقف کنیم.

مثال

در این مثال هنگامی که مقدار x برابر با “banana” باشد حلقه را متوقف می کند:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

apple
banana

مثال

اینبار دستور print(x) بعد از دستور break فراخوانی می شود:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

apple

دستور continue

از دستور continue می توانیم برای متوقف کردن تکرار فعلی حلقه استفاده کنیم و حلقه را ادامه بدهیم.

مثال

در اینجا زمانی که حلقه به رشته “banana” می رسد حلقه تکرار جاری را متوقف می کند و ادامه می دهد:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

apple
cherry

تابع range()

برای تکرار قطعه کد های حلقه در یک بازه مشخص می توانیم از تابع range() استفاده کنیم.

تابع range() دنباله‌ای از اعداد را برمی‌گرداند که به طور پیش‌فرض از 0 شروع می‌شود و به صورت پیش‌فرض 1 (یک دانه یک دانه) افزایش می‌یابد و به یک عدد مشخص ختم می‌شود.

مثال

حلقه زدن با استفاده از range:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

0
1
2
3
4
5

یادداشت: دقت داشته باشید که در اینجا حلقه 6 بار تکرار می شود و از 0 شروع می شود. یعنی از 0 تا 6 نیست بلکه از 0 تا 5 است.

تابع range بطور پیش فرض مقدار شروع آن از 0 است که شما می توانید با اضافه کردن یک پارامتر نقطه شروع را تغییر بدهید مانند range(2,6) که به معنای از 2 تا 6 است (امّا 6 را شامل نمی شود).

مثال

استفاده از پارامتر شروع در تابع range:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

2
3
4
5

تابع range بطور پیش فرض دنباله را یک دانه یک دانه افزایش می دهد، با این حال می توان مقدار افزایش را با افزودن پارامتر سوم تعیین کرد مانند: range(2,30,3)

مثال

دنباله را به مقدار 3 تا افزایش می دهیم (پیش فرض 1 است):

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

2
5
8
11
14
17
20
23
26
29

دستور else در حلقه for

کلمه کلیدی else در یک حلقه for، بلوکی از کد را مشخص می کند که باید پس از اتمام حلقه اجرا شود.

مثال

در این مثال اعداد از 0 تا 5 چاپ می شود در آخر بعد از اتمام حلقه یک پیغام را چاپ می کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

0
1
2
3
4
5
Finally finished!

توجه: اگر حلقه با دستور break متوقف شود، بلوک else اجرا نخواهد شد.

مثال

در این مثال یک شرط تعریف کرده ایم که هر زمان حلقه به عدد 3 رسید دستور break اجرا و حلقه شکسته می شود، در اینجا دستور else اجرا نخواهد شد:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

0
1
2

حلقه های تو در تو

حلقه تو در تو حلقه ای در داخل یک حلقه است.

مثال

در این مثال هر صفت را برای هر میوه چاپ می کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

red apple
red banana
red cherry
big apple
big banana
big cherry
tasty apple
tasty banana
tasty cherry

دستور pass

حلقه‌های for نمی‌توانند خالی باشند، اما اگر به دلایلی یک حلقه for بدون محتوا دارید، برای جلوگیری از دریافت خطا، عبارت pass را قرار دهید.

مثال

for x in [0, 1, 2]:
  pass

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج