داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

حلقه while در پایتون

  /  پایتون   /  حلقه while در پایتون

با حلقه while در پایتون می توانیم مجموعه ای از دستورات را تا زمانی که یک شرط درست باشد اجرا کنیم.

مثال

در مثال زیر تا زمانی که متغیر i کوچک تر از 6 باشد دستورات درون حلقه اجرا می شود و مقدار i چاپ می شود:

i = 1
while i < 6:
 print(i)
 i += 1

خروجی:

1
2
3
4
5

در اینجا ما یک متغیر تحت عنوان i داشتیم که مقدار یک را داشت و شرط برابر بود با i < 6 پس تا زمانی که مقدار i کوچک تر از 6 باشد دستورات حلقه اجرا می شود.

نکته: دقت کنید که مقدار i را هر بار که حلقه اجرا می شود افزایش دهید در غیر این صورت حلقه به صورت نامحدود اجرا می شود.

اعلامیه break

با دستور break می توانیم حلقه را متوقف کنیم و از آن خارج شویم حتی اگر شرط while درست باشد.

مثال

خروج از حلقه زمانی که مقدار i برابر است با 3:

i = 1
while i < 6:
 print(i)
 if i == 3:
  break
 i += 1

خروجی:

1
2
3

اعلامیه continue

با continue می توانیم از تکرار فعلی حلقه صرف نظر کنیم. ( جلوتر کامل توضیح خواهیم داد )

مثال

اگر مقدار i برابر با 3 بود از تکرار فعلی صرف نظر می کنیم و به تکرار بعدی جهش میزنیم:

i = 0
while i < 6:
 i += 1
 if i == 3:
  continue
 print(i)

خروجی:

1
2
4
5
6

به خروجی دقت بکنید ، عدد 3 چاپ نشده ، زیرا حلقه زمانی که به عدد 3 رسیده است با توجه به شرطی که تعریف کردیم گفتیم از تکرار فعلی صرف نظر کن.

اعلامیه else

با دستور else می توانیم یک بلوک کد را زمانی که شرط برقرار نیست اجرا کنیم.

مثال

زمانی که i بزرگ تر از 6 باشد بدین معنی است که دیگر شرط صحیح نیست و بلوک کد else اجرا می شود:

i = 1
while i < 6:
 print(i)
 i += 1
else:
 print("i is no longer less than 6")

خروجی:

1
2
3
4
5
i is no longer less than 6
5/5 - (15 امتیاز)

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.