داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

دسترسی به عناصر Tuple در Python

  /  پایتون   /  دسترسی به عناصر تاپل در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی نحوه دسترسی به عناصر تاپل در پایتون می پردازیم.

تاپل یک نوع داده‌ در پایتون است که از چندین عنصر با اندیس‌های متفاوت تشکیل شده است. برای دسترسی به عناصر Tuple در پایتون (python)، شما می‌توانید از اندیس آن‌ها استفاده کنید.

اندیسِ اولین عنصر از صفر شروع می‌شود و برای دسترسی به عنصر nام از تاپل، اندیس n-1 را استفاده می‌کنید.

به عنوان مثال، فرض کنید یک تاپل به نام my_tuple دارید که شامل سه عنصر است:

my_tuple = ('apple', 'banana', 'cherry')

برای دسترسی به عنصر اول تاپل، از اندیس صفر استفاده می‌کنیم:

print(my_tuple[0]) # خروجی: apple

برای دسترسی به عنصر دوم تاپل، از اندیس یک استفاده می‌کنیم:

print(my_tuple[1]) # خروجی: banana

و همچنین برای دسترسی به عنصر سوم تاپل، از اندیس دو استفاده می‌کنیم:

print(my_tuple[2]) # خروجی: cherry

دسترسی به تعداد مشخصی از عناصر تاپل در پایتون

شما می توانید به تعداد مشخصی از عناصر یک Tuple دسترسی داشته باشید. برای مثال، برای دسترسی به عناصر دوم تا چهارم تاپل، می‌توانید از اندیس یک تا سه استفاده کنید:

print(my_tuple[1:4]) # خروجی: ('banana', 'cherry')

در این مثال، اندیس یک شامل عنصر دوم تاپل (banana) است و اندیس سه شامل عنصر چهارم تاپل (یعنی آخرین عنصر، cherry) است.

دسترسی به عناصر Tuple با استفاده از حلقه for در پایتون

علاوه بر استفاده از اندیس‌ها، روش‌های دیگری نیز برای دسترسی به عناصر Tuple در Python وجود دارد.

یکی از این روش‌ها، استفاده از حلقه for است. شما می‌توانید با استفاده از حلقه for، به ترتیب تمامی عناصر تاپل را یکی یکی دریافت کنید. برای مثال:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی این برنامه به شکل زیر است:

apple
banana
cherry

بررسی متد های index() و count() برای تاپل ها در پایتون

یکی دیگر از روش‌های دسترسی به عناصر تاپل، استفاده از توابع مربوط به تاپل است. این توابع شامل توابعی مانند index() و count() هستند. تابع index() برای یافتن اندیس یک عنصر خاص در تاپل و تابع count() برای شمارش تعداد تکرار یک عنصر خاص در تاپل استفاده می‌شود. برای مثال:

تماشا در حالت تمام صفحه

در این مثال، تابع index() برای یافتن اندیس عنصر cherry در تاپل و تابع count() برای شمارش تعداد تکرار عنصر banana در تاپل استفاده شده است.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج