داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

دسترسی به عناصر set در python

  /  پایتون   /  دسترسی به عناصر مجموعه در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی نحوه دسترسی به عناصر مجموعه در پایتون می پردازیم. در پایتون، برای دسترسی به عناصر مجموعه (set) از دو روش می‌توان استفاده کرد.

1. استفاده از حلقه for

می‌توان با استفاده از حلقه for، به تمامی عناصر موجود در مجموعه دسترسی پیدا کرد.

مثال

برای مثال، فرض کنید یک مجموعه به نام my_set داریم، می‌توان به این صورت به عناصر آن دسترسی پیدا کرد:

تماشا در حالت تمام صفحه

2. استفاده از شاخص

همانطور که ممکن است بدانید، مجموعه‌ها در پایتون به صورت بدون ترتیب و بدون تکرار ارائه می‌شوند. بنابراین، نمی‌توان با استفاده از شاخص به یک عنصر مجموعه دسترسی پیدا کرد. اما، می‌توان با استفاده از تابع list()، مجموعه را به یک لیست تبدیل کرده و با استفاده از شاخص، به عناصر دسترسی پیدا کرد.

مثال

در این مثال ابتدا مجموعه را به لیست تبدیل کردیم سپس مقدار عنصر انتخابی را چاپ کردیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

استفاده از تابع next() و iter() برای دسترسی به عناصر مجموعه در پایتون

علاوه بر دو روشی که در مطالب قبلی ذکر شد، روش دیگری هم برای دسترسی به عناصر مجموعه در پایتون وجود دارد و آن استفاده از تابع next() با استفاده از یک iterator برای مجموعه است.

تابع iter() را بر روی مجموعه صدا می‌زنیم تا یک iterator برای مجموعه بسازیم و سپس با استفاده از تابع next() می‌توان به ترتیب به عناصر مجموعه دسترسی پیدا کرد.

مثال

تماشا در حالت تمام صفحه

لازم به ذکر است که این روش معمولا برای مواقعی استفاده می‌شود که نیاز به دسترسی به یک عنصر خاص در مجموعه نیست.

استفاده از تابع random.choice() برای دسترسی به عناصر Set در پایتون

اگر بخواهیم به صورت تصادفی به یکی از عناصر موجود در مجموعه دسترسی پیدا کنیم، می‌توانیم از تابع random.choice() استفاده کنیم. این تابع یک عنصر را به صورت تصادفی از مجموعه انتخاب کرده و به ما برمی‌گرداند.

مثال

تماشا در حالت تمام صفحه

نحوه بررسی وجود یک عنصر در مجموعه با عملگر in در پایتون

اگر بخواهیم به یک عنصر خاص در مجموعه دسترسی پیدا کنیم، می‌توانیم از عملگر in استفاده کنیم. این عملگر اینگونه کار می کند: اگر عنصر در مجموعه وجود داشته باشد True در غیر این صورت False را برمی گرداند.

مثال

تماشا در حالت تمام صفحه

همچنین، می‌توان از تابع set() برای تبدیل لیست به مجموعه استفاده کرد و سپس با استفاده از عملگر in وجود یک عنصر را بررسی کرد. برای مثال:
تماشا در حالت تمام صفحه

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج