داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

نحوه Unpack کردن Tuple ها در پایتون

  /  پایتون   /  دسترسی مستقیم به عناصر تاپل در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی نحوه دسترسی مستقیم به عناصر تاپل یا همان تکنیک Unpacking کردن Tuple ها می پردازیم.

در زبان برنامه نویسی پایتون، تاپل (Tuple) یک نوع داده‌ غیر قابل تغییر است که می‌تواند شامل چندین مقدار باشد. هنگامی که یک تاپل در پایتون تعریف می‌شود، مقادیر آن درون پرانتز قرار می‌گیرند و با کاما از هم جدا می‌شوند.

در اصطلاح Unpack Tuples به جای استفاده از اعضای تاپل به صورت مستقیم، می‌توان از دستوراتی چون بازگشت چندمقداره (multiple return) و تفکیک یکتا (Unpacking) برای باز کردن یک تاپل استفاده کرد.

مثال

برای مثال، فرض کنید یک تاپل به شکل زیر تعریف شده باشد:

person = ("John", 25, "USA")

اگر می‌خواهید به اعضای این تاپل به صورت مستقیم دسترسی داشته باشید، می‌توانید از روش Unpacking استفاده کنید. به این صورت:

name, age, country = person

در اینجا، متغیرهای name، age و country به ترتیب به مقدار اول، دوم و سوم تاپل person نسبت داده شده‌اند. به عبارت دیگر، این کد برای جدا کردن اعضای تاپل و اخذ مقادیر آنها از Unpacking استفاده کرده است.

مثال های بیشتر برای درک بهتر این مطلب

در اینجا چندین مثال برای درک بهتر این مطلب برای شما قرار داده ایم، بهتر است سورس کد های مربوط به هر مثال را خودتان نیز اجرا کنید و آنها را بررسی کنید.

مثال 1

تماشا در حالت تمام صفحه

در این مثال، یک تاپل با نام coordinates که شامل دو مقدار است تعریف شده، سپس از Unpacking برای جدا کردن این دو مقدار و اخذ آن‌ها در دو متغیر جداگانه x و y استفاده شده است. سپس با استفاده از دستور print، مقادیر دو متغیر x و y نمایش داده شده است.

مثال 2

با استفاده از Unpacking می‌توان از یک تاپل با تعداد مقادیر بیشتر نیز استفاده کرد. به عنوان مثال:

تماشا در حالت تمام صفحه

در این مثال، تاپل person شامل چهار مقدار تعریف شده است. سپس با استفاده از Unpacking، هر یک از این مقادیر به متغیر مربوط به آن نسبت داده شده است. سپس با استفاده از دستور print، مقادیر مربوط به هر یک از متغیرها نمایش داده شده است.

5/5 - (6 امتیاز)

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج