ویژگی تصویر

دستورات شرطی در python

  /  پایتون   /  دستورات شرطی در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی دستورات شرطی در پایتون می پردازیم، از دستورات شرطی برای اجرای قطعه کد های مختلف در حالت های مختلف استفاده می کنیم.

پایتون از شرط های منطقی ریاضی پشتیبانی می کند:

  • a و b باهم برابر هستند: a == b
  • a و b باهم برابر نیستند: a != b
  • a کوچک تر از b هست: a < b
  • a کوچک تر یا مساوی b هست: a <= b
  • a بزرگ تر از b هست: a > b
  • a بزرگ تر یا مساوی b هست: a >= b

از این شرط ها می توانیم در دستورات if و حلقه ها استفاده کنیم.

یک دستور شرطی if با کلمه کلیدی if نوشته و شروع می شود.

مثال

در اینجا ما دو متغیر با نام a و b داریم که به ترتیب مقادیر آنها 33 و 200 می باشد.

حال با استفاده از دستور شرطی تعریف شده بررسی می کنیم که آیا مقدار متغیر b از a بزرگتر هست یا نه اگر مقدار b بزرگ تر از a باشد قطعه کد داخل دستور if اجرا می شود:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

b is greater than a

تو رفتگی و فاصله را رعایت کنید!

پایتون برای تعریف محدوده در کد به تورفتگی (فاصله سفید در ابتدای خط) متکی است. سایر زبان های برنامه نویسی اغلب از براکت ها برای این منظور استفاده می کنند.

مثال

در اینجا دستور شرطی ما اشتباه است زیرا فاصله و تو رفتگی رعایت نشده است:

a = 33
b = 200
if b > a:
print("b is greater than a")

خروجی قطعه کد بالا یک خطا است.

دستور elif در پایتون

دستور elif می گوید اگر شرط قبلی درست نبود این شرط را امتحان کن.

مثال

در اینجا ما دو متغیر با مقداری برابر داریم و با استفاده از دستورات شرطی مقادیر آنها را بررسی می کنیم، ابتدا بررسی می کنیم اگر b از a بزرگ تر باشد پیغام “b is greater than a” چاپ خواهد شد در غیر این صورت اگر b و a باهم برابر باشند پیغام “a and b are equal” چاپ خواهد شد.

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

a and b are equal

دستور else در پایتون

دستور else زمانی اجرا می شود که هیچ یک از شرط های تعریف شده توسط ما برقرار نباشد.

مثال

در این مثال شرط اول یعنی b بزرگ تر از a درست نیست می رویم شرط بعدی یعنی a با b برابر است که این هم درست نیست پس در نهایت با دستور else این پیغام “a is greater than b” چاپ خواهد شد.

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

a is greater than b

مثال

همچنین شما می توانید از else بدون elif نیز استفاده کنید:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

b is not greater than a

کوتاه نویسی دستور if

اگر فقط یک دستور برای اجرا دارید، می توانید آن را در همان خط دستور if قرار دهید.

مثال

نحوه نوشتن عبارت if به صورت تک خطی:

if a > b: print("a is greater than b")

کوتاه نویسی دستورات if…else

اگر فقط یک دستور برای اجرا دارید، یکی برای if و دیگری برای else، می توانید همه آن را در یک خط قرار دهید:

a = 2
b = 330
print("A") if a > b else print("B")

همچنین می توانید چندین عبارت دیگر در یک خط داشته باشید:

تماشا در حالت تمام صفحه

کلمه کلیدی and در پایتون

کلمه کلیدی and یک عملگر منطقی است و برای ترکیب عبارات شرطی استفاده می شود.

مثال

در این مثال بررسی می کنیم که اگر a بزرگ تر از b و c بزرگ تر از a هست پیغام “Both conditions are True” را چاپ کن:

a = 200
b = 33
c = 500
if a > b and c > a:
  print("Both conditions are True")

کلمه کلیدی or در پایتون

کلمه کلیدی or یک عملگر منطقی است و برای ترکیب عبارات شرطی استفاده می شود.

مثال

در این مثال شرط ما زمانی برقرار است و اجرا می شود که اگر a بزرگ تر از b یا a بزرگ تر از c باشد:

a = 200
b = 33
c = 500
if a > b or a > c:
  print("At least one of the conditions is True")

دستورات شرطی تو در تو

شما می توانید از یک دستور if داخل یک دستور if دیگر استفاده کنید، به این کار دستورات شرطی تو در تو می گویند.

مثال

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

Above ten,
and also above 20!

دستور pass

دستورات if نمی توانند خالی باشند، اما اگر بنا به دلایلی یک دستور if بدون محتوا دارید، برای جلوگیری از دریافت خطا، عبارت pass را داخل آن قرار دهید.

مثال

a = 33
b = 200

if b > a:
  pass

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج