داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

چگونه با CMD فایل ها را کپی و کات کنیم ؟

  /  CMD   /  دستورات کپی و کات در CMD
پخش ویدیو
برای تماشای این ویدیو ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.
Copies one or more files to another location.

COPY [/D] [/V] [/N] [/Y | /-Y] [/Z] [/L] [/A | /B ] source [/A | /B]
   [+ source [/A | /B] [+ ...]] [destination [/A | /B]]

 source    Specifies the file or files to be copied.
 /A      Indicates an ASCII text file.
 /B      Indicates a binary file.
 /D      Allow the destination file to be created decrypted
 destination Specifies the directory and/or filename for the new file(s).
 /V      Verifies that new files are written correctly.
 /N      Uses short filename, if available, when copying a file with a
        non-8dot3 name.
 /Y      Suppresses prompting to confirm you want to overwrite an
        existing destination file.
 /-Y     Causes prompting to confirm you want to overwrite an
        existing destination file.
 /Z      Copies networked files in restartable mode.
 /L      If the source is a symbolic link, copy the link to the target
        instead of the actual file the source link points to.

The switch /Y may be preset in the COPYCMD environment variable.
This may be overridden with /-Y on the command line. Default is
to prompt on overwrites unless COPY command is being executed from
within a batch script.

To append files, specify a single file for destination, but multiple files
for source (using wildcards or file1+file2+file3 format).
5/5 - (1 امتیاز)
 #نهج_البلاغه_بخوانیم

پرهيز از مهلت دادن هاى خدا

و درود خدا بر او، فرمود: بسا احسان پياپى خدا، گناهكار را گرفتار كند و پرده پوشى خدا او را مغرور سازد، و با ستايش مردم فريب خورد، و خدا هيچ كس را همانند مهلت دادن، مورد آزمايش قرار نداد.

سید رضی گوید: (اين سخن امام عليه السّلام در كلمات گذشته آمده بود، امّا چون در اينجا عبارات زيبا و مفيدى اضافه بر گذشته وجود داشت آن را نقل كردم).

حکمت 260 نهج البلاغه

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.