داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

کار با رنگ ها در CMD

  /  CMD   /  دستور color در CMD
Sets the default console foreground and background colors.

COLOR [attr]

 attr    Specifies color attribute of console output

Color attributes are specified by TWO hex digits -- the first
corresponds to the background; the second the foreground. Each digit
can be any of the following values:

  0 = Black    8 = Gray
  1 = Blue    9 = Light Blue
  2 = Green    A = Light Green
  3 = Aqua    B = Light Aqua
  4 = Red     C = Light Red
  5 = Purple   D = Light Purple
  6 = Yellow   E = Light Yellow
  7 = White    F = Bright White

If no argument is given, this command restores the color to what it was
when CMD.EXE started. This value either comes from the current console
window, the /T command line switch or from the DefaultColor registry
value.

The COLOR command sets ERRORLEVEL to 1 if an attempt is made to execute
the COLOR command with a foreground and background color that are the
same.

Example: "COLOR fc" produces light red on bright white
5/5 - (2 امتیاز)

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
 #نهج_البلاغه_بخوانیم

روش برخورد با مردم

و درود خدا بر او، فرمود: دورى تو از آن كس كه خواهان تو است نشانه كمبود بهره تو در دوستى است، و گرايش تو به آن كس كه تو را نخواهد، سبب خوارى تو است.

حکمت 451 نهج البلاغه

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من کلمات کلیدی متین برونسی را داخل گوگل جستجو کنید.