ویژگی تصویر

آموزش دیکشنری ها در Python

  /  پایتون   /  دیکشنری ها در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی دیکشنری ها در پایتون می پردازیم، دیکشنری‌ها (Dictionaries) در زبان برنامه‌نویسی پایتون یک نوع داده‌ساختاری هستند که برای ذخیره و مدیریت داده‌ها به کار می‌روند. در واقع دیکشنری‌ها به صورت یک لیست از کلید و مقدار (Key-Value) ذخیره می‌شوند و برای دسترسی به مقدار‌ها از کلید مربوط به آن‌ها استفاده می‌شود.

یادداشت: عناصر داخل دیکشنری قابل تغییر هستند یعنی می توانید آنها را حذف، ویرایش و اضافه کنید.

نحوه ایجاد دیکشنری در پایتون

برای ایجاد یک دیکشنری در پایتون، می‌توانید از دستور {} یا تابع dict() استفاده کنید. مثال:

تماشا در حالت تمام صفحه

مثال

در اینجا ما یک دیکشنری ساده تعریف و چاپ کرده ایم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

{'brand': 'Ford', 'model': 'Mustang', 'year': 1964}

استفاده از کلید های تکراری ممنوع

شما نمی توانید عناصر با کلید های تکراری داشته باشید. مانند مثال زیر:

تماشا در حالت تمام صفحه

در اینجا ما دو عنصر با کلید های تکراری (year) را داریم که خروجی برنامه به این شکل است:

{'brand': 'Ford', 'model': 'Mustang', 'year': 2020}

بررسی سازنده dict()

همانطور که قبلاْ اشاره شد از سازنده dict() می توانیم برای ساخت یک دیکشنری (‌Dictionary) استفاده کنیم.

مثال

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

{'name': 'John', 'age': 36, 'country': 'Norway'}

نحوه افزودن یک کلید همراه با مقدار به دیکشنری

برای افزودن یک کلید و مقدار به دیکشنری، می‌توانید از عملگر [] استفاده کنید. مثال:

my_dict['key1'] = 'value1'  # افزودن کلید و مقدار به دیکشنری

نحوه دسترسی به عنصر در دیکشنری

برای دسترسی به مقدار مربوط به یک کلید، نیز می‌توانید از عملگر [] استفاده کنید. مثال:

value = my_dict['key1']  # دسترسی به مقدار مربوط به کلید key1

نحوه بدست آوردن تعداد عناصر دیکشنری

برای بدست آوردن تعداد عناصر یک Dictionary از تابع len() استفاده می کنیم.

مثال

در اینجا ما تعداد عناصر دیکشنری thisdict را به عنوان خروجی برمی گردانیم:

thisdict = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
  "year": 1964,
  "year": 2020
}
print(len(thisdict))

خروجی عدد ۳ خواهد بود.

نوع داده های عناصر دیکشنری

عناصر دیکشنری می توانند هر نوع داده ای را نگهداری کنند.

مثال

در اینجا ما یک دیکشنری داریم که انواع داده ها از نوع String, int, boolean و list در آن ذخیره شده اند:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

{'brand': 'Ford', 'electric': False, 'year': 1964, 'colors': ['red', 'white', 'blue']}

با استفاده از تابع‌های دیکشنری می‌توانید به مواردی مانند اضافه کردن کلید و مقدار، حذف کلید و مقدار، تعیین تعداد کلید‌ها و مقادیر و … پرداخت. مثال:

تماشا در حالت تمام صفحه

در ادامه لیست آموزش های بیشتر برای دیکشنری ها در پایتون را برای شما قرار داده ایم:

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج