داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

رشته ها در python

  /  پایتون   /  رشته ها در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

رشته ها در پایتون بین علامت تک کوتیشن ' String ' یا دابل کوتیشن " String " قرار می گیرند.

شما می توانید با استفاده از تابع print() یک رشته متنی را چاپ کنید:

print("Hello")
print('Hello')

ذخیره رشته در متغیر

قرار دادن یک رشته در متغیر با مشخص کردن نام متغیر و علامت مساوی سپس مشخص کردن رشته صورت می گیرد.

a = "Hello"
print(a)

رشته های چند خطی

شما می توانید یک رشته چند خطی را درون یک متغیر قرار بدهید ، برای این کار باید رشته را داخل سه تا دابل کوتیشن """ قرار بدهید مانند مثال زیر:

تماشا در حالت تمام صفحه

همچنین می توانید داخل سه تا تک کوتیشن ''' قرار بدهید ، فرقی نمی کند:
تماشا در حالت تمام صفحه

نکته: رشته دقیقاً همانطوری که داخل متغیر شکسته شده و ذخیره شده نمایش داده می شود. ( به صورت چند خطی )

رشته ها آرایه هستند

مانند بسیاری از زبان های برنامه نویسی محبوب دیگر، رشته ها در پایتون آرایه هایی از بایت ها هستند که کاراکترهای یونیکد را نشان می دهند.

با این حال، پایتون نوع داده کاراکتری ندارد، یک کاراکتر به سادگی یک رشته با طول 1 است.

برای دسترسی به عناصر رشته می توان از براکت های مربع استفاده کرد.

مثال

در مثال زیر کاراکتر را از رشته اصلی در موقعیت 0 میگیریم:

a = "Hello, World!"
print(a[0])

ایجاد حلقه از طریق رشته

از آنجایی که رشته ها آرایه هستند، می توانیم از طریق تعداد کاراکتر های یک رشته، حلقه ایجاد کنیم.

مثال

با رشته Matin یک حلقه FOR ایجاد کرده ایم و کد های درون حلقه FOR به تعداد کاراکتر های این رشته اجرا می شود.

for x in "Matin":
  print(x)

خروجی:

M
a
t
i
n

طول رشته

برای بدست آوردن طول یک رشته در پایتون از تابع len() استفاده می کنیم.

مثال

تابع len() طول یک رشته را بر می گرداند:

a = "Hello, World!"
print(len(a))

خروجی:

13

بررسی یک رشته

برای اینکه بررسی کنیم آیا یک رشته متنی خاص در رشته اصلی وجود دارد از کلمه کلیدی in استفاده می کنیم.

مثال

در این مثال بررسی می کنیم که آیا کلمه “free” در متن وجود دارد یا خیر:

txt = "The best things in life are free!"
print("free" in txt)

خروجی:

true

همچنین می توانیم از دستور شرطی if استفاده کنیم:

مثال

فقط در صورت وجود کلمه “free” کد های درون if اجرا می شود:

txt = "The best things in life are free!"
if "free" in txt:
  print("Yes, 'free' is present.")

خروجی:

Yes, 'free' is present.

بررسی عدم وجود یک رشته

برای اینکه بررسی کنیم یک رشته متنی خاص در یک رشته وجود ندارد از کلمه کلیدی not in استفاده می کنیم.

مثال

در اینجا بررسی می کنیم که آیا کلمه “expensive” وجود ندارد:

txt = "The best things in life are free!"
print("expensive" not in txt)

خروجی:

True

همچنین می توانیم از دستور شرطی if استفاده کنیم:

مثال

تنها در صورتی که “expensive” وجود نداشته باشد شرط اجرا می شود:

txt = "The best things in life are free!"
if "expensive" not in txt:
  print("No, 'expensive' is NOT present.")

خروجی:

No, 'expensive' is NOT present.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج