داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ریاضی در سی پلاس پلاس

  /  سی پلاس پلاس   /  ریاضی در C++

در این آموزش توابع ریاضی در C++ را بررسی میکنیم ، در زبان برنامه نویسی CPP کلی تابع ریاضی وجود دارد که در انجام انواع محاسبات ریاضی به ما کمک می کند. در این بخش سعی کردیم نحوه کار با توابع ریاضی در C++ را کامل توضیح بدیم.

ماکزیموم و مینیموم ( max and min )

برای پیدا کردن بیشترین مقدار می توانید از تابع max(x,y) استفاده کنید.

مثال

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

10

و همچنین می توانید از تابع min(x,y) جهت پیدا کردن کمترین مقدار استفاده کنید.

مثال

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

5

فایل هدر <cmath> در C++

همچنین می توان توابعی همچون sqrt(x) جهت محاسبه ریشه دوم عدد و تابع round(x) جهت روند کردن اعداد و تابع log(x) جهت محاسبه لوگاریتم اعداد را در فایل هدر <cmath> پیدا کرد…

مثال


| این بخش از محتوا فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، برای دسترسی اینجا را کلیک کنید.


خروجی:

8
3
0.693147

جدول توابع ریاضی در C++

تابعتوضیحات
abs(x)مقدار مطلق x را برمی گرداند.
acos(x)آرکوزین x را برمی گرداند.
asin(x)arcsine x را برمی گرداند.
atan(x)arctangent x را برمی گرداند.
cbrt(x)ریشه سوم x را برمی گرداند.
ceil(x)مقدار x را به نزدیک ترین عدد گرد میکند.
cos(x)کسینوس x را برمی گرداند.
cosh(x)کسینوس هذلولی x را برمی گرداند.
exp(x) مقدار Ex را برمی گرداند.
expm1(x)برمی گرداند : ex -1
fabs(x)مقدار مطلق x شناور را برمی گرداند.
fdim(x,y)تفاوت مثبت بین x و y را برمی گرداند.
floor(x)مقدار x گرد شده را به نزدیکترین عدد صحیح خود برمی گرداند.
hypot(x,y)Returns sqrt(x2 +y2) without intermediate overflow or underflow
fma(x,y,z)Returns x*y+z without losing precision
fmax(x,y)بالاترین مقدار x و y شناور را برمی گرداند.
fmin(x,y)کمترین مقدار x و y شناور را برمی گرداند.
fmod(x,y)باقیمانده نقطه شناور x / y را برمی گرداند.
pow(x,y)مقدار x را به توان y برمی گرداند.
sin(x)سینوس x را برمی گرداند (x به رادیان است)
sinh(x)سینوس هذلولی را با مقدار دو برابر برمی گرداند.
tan(x)مماس زاویه را برمی گرداند.
tanh(x)مماس هذلولی را با دو برابر برمی گرداند.
5/5 - (18 امتیاز)
 #نهج_البلاغه_بخوانیم

اقسام روزى و پرهيز از حرص زدن

و درود خدا بر او، فرمود: اى فرزند آدم روزى دو گونه است، روزيى كه تو آن را جويى، و روزيى كه تو را مى جويد، كه اگر به سراغش نروى به سوى تو آيد. پس اندوه سال خود را بر اندوه امروزت منه، كه بر طرف كردن اندوه هر روز از عمر تو را كافى است.

اگر سال آينده در شمار عمر تو باشد همانا خداى بزرگ در هر روز سهم تو را خواهد داد، و اگر از شمار عمرت نباشد تو را با اندوه آنچه كار است.

كه هرگز جوينده اى در گرفتن سهم روزى تو بر تو پيشى نگيرد، و چيره شونده اى بر تو چيره نگردد، و آنچه براى تو مقدّر گشته بى كم و كاست به تو خواهد رسيد.

(سید رضى مى گويد: اين سخن امام عليه السّلام در حكمت 267 آمده، امّا چون در اينجا همان مفاهيم آشكارتر و روشن تر بيان گرديد آن را بر أساس روشى كه در آغاز كتاب تذكّر داديم آورديم.)

حکمت 379 نهج البلاغه

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.