داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

ریاضی در python

  /  پایتون   /  ریاضی در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی توابع ریاضی در پایتون می پردازیم، پایتون دارای توابع داخلی ریاضی می باشد که از آن می توانیم برای انجام یکسری محاسبات ریاضی استفاده کنیم.

همچنین یک ماژول تحت عنوان math وجود دارد که توابع بیشتری را برای محاسبات ریاضی در اختیار ما قرار می دهد.

توابع داخلی ریاضی در پایتون

از توابع min() و max() می توانیم برای پیدا کردن کوچکترین و بزرگترین عدد استفاده کنیم.

مثال

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی اعداد 5 و 25 خواهد بود.

از تابع abs() برای محاسبه قدر مطلق یک عدد استفاده می کنیم. (اعداد منفی را تبدیل به مثبت می کند)

مثال

x = abs(-7.25)
print(x)

خروجی عدد 7.25 خواهد بود.

تابع pow(x,y) مقدار x را به توان y محاسبه می کند و برمی گرداند. (xy)

مثال

در اینجا عدد 4 را به توان 3 رسانده ایم:

x = pow(4, 3)
print(x)

خروجی عدد 64 خواهد بود.

ماژول Math در پایتون

زبان برنامه نویسی پایتون دارای یک ماژول داخلی تحت عنوان math می باشد که توابع ریاضی بسیار زیادی را در اختیار ما قرار می دهد.

برای استفاده از توابع این ماژول ابتدا باید آن را وارد برنامه کنیم:

import math

بعد از اینکه ماژول را اضافه کردید می توانید از متد ها (methods) و ثابت های (constants) داخل آن استفاده کنید.

مثال

به عنوان مثال متد math.sqrt() جذر یک عدد را برمی گرداند:

import math

x = math.sqrt(64)

print(x)

خروجی عدد 8 خواهد بود.

متد math.ceil() یک عدد را به سمت بالا به نزدیکترین عدد صحیح گرد می کند و متد math.floor() عددی را به سمت پایین به نزدیکترین عدد صحیح گرد می کند و نتیجه را برمی گرداند:

تماشا در حالت تمام صفحه

ثابت math.pi مقدار عدد پی PI(3.14…) را برمی گرداند:

import math

x = math.pi

print(x)

خروجی عدد پی خواهد بود.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج