داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

لیست ها در پایتون

  /  پایتون   /  لیست ها در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی لیست ها در پایتون می پردازیم، از لیست ها برای ذخیره و نگهداری چندین مقدار در یک متغیر استفاده می کنیم.

لیست ها یکی از 4 نوع داده داخلی در پایتون هستند که برای ذخیره یک مجموعه داده استفاده می شوند، 3 نوع داده دیگر Dictionary و Tuple و Set وجود دارد که همگی یکسری مجموعه داده را کنار هم ذخیره و نگهداری می کنند، البته هرکدام کاربرد های متفاوتی دارند.

مثال

در اینجا یک لیست با تعدادی عنصر که هرکدام مقادیری را در خود دارد تعریف کرده ایم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

['apple', 'banana', 'cherry']

عناصر داخل براکت تعریف می شوند و با علامت کاما از هم جدا می شوند، همانطور که در مثال بالا ذکر شده است.

عناصر در لیست

عناصر لیست قابل تغییر هستند همچنین عناصر با مقادیر تکراری هرکدام یک عنصر جدا در نظر گرفته می شوند.

تمام عناصر لیست فهرست بندی شده و دارای یک شماره منحصر بفرد برای دسترسی و فراخوانی هستند، شماره از [0] شروع می شود. در ادامه توضیحات بیشتری در این خصوص داده ایم.

بدست آوردن طول یک لیست در پایتون

برای بدست آوردن تعداد عناصر یک لیست از تابع len() استفاده می کنیم.

مثال

در اینجا تعداد عناصر یک لیست را چاپ می کنیم:

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
print(len(thislist))

خروجی عدد 3 خواهد بود.

نوع داده عناصر در لیست ها

عناصر لیست ها از هر نوع داده ای می توانند باشند.

مثال

در اینجا سه لیست با سه نوع داده رشته، عدد صحیح و بولین داریم:

list1 = ["apple", "banana", "cherry"]
list2 = [1, 5, 7, 9, 3]
list3 = [True, False, False]

همچنین یک لیست می تواند ترکیبی از انواع داده های مختلف باشد.

مثال

در اینجا یک لیست با ترکیبی از انواع داده ها، رشته، عدد صحیح و بولین داریم:

list1 = ["abc", 34, True, 40, "male"]

از نظر پایتون لیست ها به عنوان اشیائی از نوع داده "list" شناخته می شوند.

مثال

اینجا با استفاده از تابع type() نوع داده یک لیست را بررسی می کنیم:

mylist = ["apple", "banana", "cherry"]

print(type(mylist))

خروجی:

<class 'list'>

سازنده list()

شما می توانید برای تعریف یک لیست خالی یا یک لیست جدید از تابع list() استفاده کنید.

مثال

در اینجا به دو روش یک لیست خالی تعریف کرده ایم:

list1 = list()
list2 = []

اگر یکی از لیست های شما داخل برنامه همان ابتدا هیچ مقداری ندارد باید آن را به عنوان یک لیست خالی تعریف کرده باشید.

مثال

در اینجا یک لیست جدید ایجاد می کنیم:

thislist = list(("apple", "banana", "cherry")) # note the double round-brackets
print(thislist)

خروجی:

['apple', 'banana', 'cherry']

در ادامه فهرست آموزش های بیشتر در رابطه با لیست ها در پایتون را برای شما قرار داده ایم:

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج