ویژگی تصویر

متد های Tuple در Python

  /  پایتون   /  متد های تاپل در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی متد های تاپل در پایتون می پردازیم. ما دو تا متد داخلی در پایتون داریم که می توانیم از آنها روی Tuple ها استفاده کنیم.

1. استفاده از متد count() روی Tuple ها در پایتون

متد count() در پایتون به عنوان یک متد پیش فرض برای تعداد تکرار یک عنصر در یک داده ساختار استفاده می‌شود. این متد برای تاپل ها نیز قابل استفاده است و تعداد تکرار یک مقدار خاص در تاپل را برمی‌گرداند.

مثال

برای مثال، فرض کنید یک تاپل به نام tup داریم که شامل اعداد زیر است:

tup = (1, 2, 3, 2, 4, 2, 5)

حال می‌خواهیم تعداد تکرار عدد ۲ را در این تاپل بشماریم. برای این کار، می‌توانیم از متد count() استفاده کنیم. کافیست این متد را روی تاپل فراخوانی کنیم و عدد ۲ را به عنوان آرگومان ورودی به آن ارسال کنیم. به این صورت:

count_of_twos = tup.count(2)
print(count_of_twos) # 3

در این حالت، خروجی متد count() برابر با ۳ خواهد بود؛ زیرا عدد ۲ در تاپل tup سه بار تکرار شده است.

2. استفاده از متد index() روی Tuple ها در پایتون

متد index() یکی از متدهای موجود برای تاپل ها در پایتون است که برای یافتن اندیس (فهرست) اولین موردی که با مقدار داده شده تطبیق دارد استفاده می شود.

مثال

مثال زیر نحوه استفاده از متد index() روی یک تاپل را نشان می دهد:

تماشا در حالت تمام صفحه

در مثال بالا، اندیس اولین مقدار 'orange' در تاپل my_tuple با استفاده از متد index() یافته شده و به متغیر index اختصاص داده شده است. سپس مقدار متغیر index چاپ شده است که نتیجه آن 2 است، یعنی اندیس اولین مقدار 'orange' در تاپل my_tuple برابر با 2 است.

در صورتی که مقدار داده شده در تاپل وجود نداشته باشد، ValueError ایجاد می شود. همچنین، شما می توانید از دومین پارامتر متد index() برای مشخص کردن اندیس شروع جستجو استفاده کنید. به طور پیش فرض، شروع جستجو از اولین عنصر شروع می شود.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج