ویژگی تصویر

متد های لیست در پایتون

  /  پایتون   /  متد های لیست در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی متد های لیست در پایتون می پردازیم.

در پایتون، لیست یکی از ساختارهای داده‌ای پرکاربرد است که مجموعه‌ای از مقادیر را به ترتیب مشخص در خود ذخیره می‌کند. لیست در پایتون با استفاده از دو نوع پرانتز به شکل زیر تعریف می‌شود:

my_list = [1, 2, 3, "four", 5.0]

در ادامه به برخی از متدهای مهمی که در کار با لیست‌ها در پایتون استفاده می‌شوند، پرداخته ایم:

1. متد append() در پایتون

append(): با استفاده از این متد، می‌توانید یک مقدار را به انتهای لیست اضافه کنید.

تماشا در حالت تمام صفحه

2. متد extend() در پایتون

extend(): با استفاده از این متد، می‌توانید یک لیست دیگر را به انتهای لیست فعلی اضافه کنید.

تماشا در حالت تمام صفحه

3. متد insert() در پایتون

insert(): با استفاده از این متد، می‌توانید یک مقدار را در موقعیت مشخصی درون لیست قرار دهید.

تماشا در حالت تمام صفحه

4. متد remove() در پایتون

remove(): با استفاده از این متد، می‌توانید یک مقدار مشخص را از لیست حذف کنید.

تماشا در حالت تمام صفحه

5. متد pop() در پایتون

pop(): این متد آخرین مقدار لیست را حذف کرده و آن را برمی‌گرداند. همچنین می‌توان با استفاده از یک شاخص، مقداری خاص را از لیست حذف کرد و آن را برگرداند.

تماشا در حالت تمام صفحه

6. متد clear() در پایتون

clear(): با استفاده از این متد، تمامی مقادیر لیست را حذف می‌کنیم.

تماشا در حالت تمام صفحه

7. متد copy() در پایتون

copy(): با استفاده از این متد، یک کپی از لیست فعلی برای شما ایجاد می‌شود.

تماشا در حالت تمام صفحه

8. متد count() در پایتون

count(): این متد، تعداد تکرار یک مقدار خاص را در لیست برمی‌گرداند.

تماشا در حالت تمام صفحه

9. متد reverse() در پایتون

reverse(): این متد مقادیر لیست را به صورت برعکس تغییر می‌دهد.

تماشا در حالت تمام صفحه

10. متد sort() در پایتون

sort(): با استفاده از این متد، مقادیر لیست را به ترتیب صعودی مرتب می‌کنیم. همچنین، می‌توان با استفاده از پارامتر reverse=True، لیست را به ترتیب نزولی مرتب کرد.

تماشا در حالت تمام صفحه

در این بخش ما سعی کردیم که شما را با متد های مهم و کاربردی لیست ها در پایتون آشنا کنیم و برای هرکدام یک مثال قرار دادیم، شما می توانید با مراجعه به سایر آموزش های مربوط به لیست ها در پایتون (وب سایت بابلز لرن) با این متد ها بیشتر آشنا شوید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج