داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

متد clear برای Dictionary در Python

  /  پایتون   /  متد clear برای دیکشنری ها در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی متد clear برای دیکشنری ها در پایتون می پردازیم، متد clear() تمام عناصر یک Dictionary  حذف می کند.

نحوه استفاده از متد clear()

dictionary.clear()

این متد هیچگونه پارامتری دریافت نمی کند.

 مثال

در اینجا با استفاده از متد clear() دیکشنری car را پاک سازی کرده ایم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی برنامه بالا به این شکل خواهد بود:

{}

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج