ویژگی تصویر

متد clear برای Set در Python

  /  پایتون   /  متد clear برای مجموعه ها در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی متد clear برای مجموعه ها در پایتون می پردازیم، متد clear() تمام عناصر موجود در یک مجموعه (set) را حذف می کند.

نحوه استفاده از متد clear()

set.clear()

این متد هچگونه پارامتری نمیگیرد.

مثال

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

set()

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج