ویژگی تصویر

متد copy برای Dictionary در Python

  /  پایتون   /  متد copy برای دیکشنری ها در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی متد متد copy برای دیکشنری ها در پایتون می پردازیم،‌ با استفاده از متد copy() می توانیم یک Dictionary را تکثیر کنیم یا از آن کپی بگیریم.

نحوه استفاده از متد copy()

dictionary.copy()

این متد هچگونه پارامتری دریافت نمی کند.

مثال

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

{'brand': 'Ford', 'model': 'Mustang', 'year': 1964}

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج