ویژگی تصویر

متد difference_update برای Set در Python

  /  پایتون   /  متد difference_update برای مجموعه ها در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی متد difference_update برای مجموعه ها در پایتون می پردازیم، متد difference_update() عناصر همسان در هر دو مجموعه (set) را از مجموعه اصلی حذف می کند.

نحوه استفاده از متد difference_update()

set.difference_update(set)

پارامتر ها و مقادیر

پارامترتوضیحات
setیک مجموعه را برای بررسی عناصر همسان مشخص می کند.

مثال

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

{'banana', 'cherry'}

مقایسه متد difference_update() با difference()

شاید فکر کنید که متد difference_update() هم مانند متد difference() عمل می کند! امّا اینطور نیست. متد difference() عناصر متفاوت را برمی گرداند یعنی تغییراتی روی مجموعه اول (اصلی) یا دوم اعمال نمی کند و شما نیاز دارید که مقدار بازگشتی را داخل یک متغییر دیگر دریافت کنید. درحالی که متد difference_update() مقداری را برنمی گرداند بلکه همان مجموعه اصلی را با توجه به کاری که انجام می دهد دچار تغییرات و بروزرسانی می کند.

برای درک بهتر تفاوت های این دو متد بهتر است مثال های مربوط به آنها را اجرا و خروجی ها را بررسی کنید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج