ویژگی تصویر

متد discard برای Set در Python

  /  پایتون   /  متد discard برای مجموعه ها در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی متد discard برای مجموعه ها در پایتون می پردازیم، متد discard() عنصر مشخص شده را از مجموعه (set) حذف می کند.

نحوه استفاده از متد discard()

set.discard(value)

پارامتر ها و مقادیر

پارامترتوضیحات
valueعنصری که باید جستجو و حذف شود را مشخص می کند.

مثال

در این مثال ما قصد داریم تا عنصر “banana” را از مجموعه thisset حذف کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

{'cherry', 'apple'}

مقایسه متد discard() با remove()

متد discard() با متد remove() تفاوت دارد، اگر متد remove() عنصری را که برای حذف مشخص شده است را از داخل مجموعه پیدا نکند یک خطا می دهد درحالی که متد discard() در صورت پیدا نکردن عنصر خطایی را نمی دهد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج