ویژگی تصویر

متد fromkeys برای Dictionary در Python

  /  پایتون   /  متد fromkeys برای دیکشنری ها در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی متد fromkeys برای دیکشنری ها در پایتون می پردازیم، متد fromkeys() یک Dictionary را همراه با کلید ها و مقادیر مشخص شده برمی گرداند.

نحوه استفاده از متد fromkeys()

dict.fromkeys(keys, value)

پارامتر ها و مقادیر

پارامترتوضیحات
keysیک iterable را مشخص می کند که در واقع کلید های دیکشنری جدید ما خواهد بود. (این پارامتر اجباری است)
valueیک مقدار برای تمام کلید ها مشخص می کند،‌ مقدار پیش فرض آن None هست. (این پارامتر اختیاری است)

۱. مثال

در این مثال iterable ما یک تاپل می باشد و مقداری که برای کلید ها مشخص کرده ایم عدد صفر هست:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی برنامه بالا به این شکل خواهد بود:

{'key1': 0, 'key2': 0, 'key3': 0}

۲. مثال

در این مثال ما مقداری برای پارامتر value مشخص نکرده ایم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی برنامه به این شکل خواهد بود:

{'key1': None, 'key2': None, 'key3': None}

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج