داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

متد get برای Dictionary در Python

  /  پایتون   /  متد get برای دیکشنری ها در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی متد get برای دیکشنری ها در پایتون می پردازیم، متد get() مقدار یک عنصر مشخص شده را از Dictionary برمی گرداند.

نحوه استفاده از متد get()

dictionary.get(keyname, value)

پارامتر ها و مقادیر

پارامترتوضیحات
keynameنام کلید یک عنصر را مشخص می کند که قصد دارید مقدار آن را برگردانید. (این پارامتر اجباری است)
valueدر صورت عدم وجود کلید مقدار مشخص شده را برمی گرداند. (این پارامتر اختیاری است)

مقدار پیش فرض None می باشد.

۱. مثال

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

Mustang

۲. مثال

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

15000
5/5 - (3 امتیاز)

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج