داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

متد intersection برای Set در Python

  /  پایتون   /  متد intersection برای مجموعه ها در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی متد intersection برای مجموعه ها در پایتون می پردازیم، متد intersection() عناصر همسانی که در دو یا چند مجموعه وجود دارد را برمی گرداند.

نحوه استفاده از متد intersection()

set.intersection(set1, set2 ... etc)

پارامترها و مقادیر

پارامترتوضیحات
set1یک مجموعه را برای بررسی عناصر همسان مشخص می کند. (این پارامتر اجباری است)
set2یک مجموعه دیگر را برای بررسی عناصر همسان مشخص می کند. (این پارامتر اختیاری است)
می توانید هر چندتا مجموعه که می خواهید را مشخص کنید، فقط دقت داشته باشید که باید آنها را با کاما , از هم جدا کنید.

مثال

در این مثال دو مجموعه را باهم مقایسه می کنیم و عناصر همسان را به عنوان خروجی چاپ می کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

{'apple'}

مثال برای مقایسه چندین مجموعه

در اینجا ما سه مجموعه x, y, z را داریم که مجموعه x همان مجموعه اصلی ما هست و دو مجموعه دیگر برای مقایسه استفاده می شوند، این برنامه عناصری از مجموعه x را که در هر دو مجموعه y و z وجود دارند را پیدا کرده و برمی گرداند:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

{'c'}
5/5 - (5 امتیاز)

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج