ویژگی تصویر

متد intersection_update برای Set در Python

  /  پایتون   /  متد intersection_update برای مجموعه ها در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی متد intersection_update برای مجموعه ها در پایتون می پردازیم.

متد intersection_update() دو مجموعه را باهم مقایسه می کند و عناصر متفاوت و غیر همسان را از مجموعه اصلی حذف می کند.

نحوه استفاده از متد intersection_update()

set.intersection_update(set1, set2 ... etc)

پارامترها و مقادیر

پارامترتوضیحات
set1یک مجموعه را برای بررسی عناصر همسان مشخص می کند. (این پارامتر اجباری است)
set2یک مجموعه دیگر را برای بررسی عناصر همسان مشخص می کند. (این پارامتر اختیاری است)
شما می توانید هرچندتا مجموعه که میخواهید را اضافه کنید ولی دقت داشته باشید که آنها را با کاما , از هم جدا کنید.

مثال

در اینجا دو مجموعه x و y را داریم که عناصر متفاوت یا همان غیرهمسان را حذف می کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

{'apple'}

مثال برای مقایسه چندین مجموعه

در اینجا سه مجموعه را باهم مقایسه می کنیم، عناصر متفاوت را از حذف و عناصر همسان را به عنوان خروجی چاپ می کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

{'c'}

مقایسه متد های intersection_update() و intersection()

تفاوتی که بین متد های intersection_update() و intersection() وجود دارد در این است که متد intersection_update() مجموعه اصلی را بروزرسانی و دچار تغییرات می کند که تغییرات در واقع همان عملیاتی هست که انجام می دهد.

متد intersection() هم دقیقاً همان کار را انجام می دهد منتهی مجموعه اصلی را دچار تغییرات نمی کند و مقادیر بازگشتی باید در یک متغیر یا مجموعه جدید ثبت شوند. برای درک بهتر تفاوت هایی که بین این دو متد وجود دارد بهتر است کد ها را بررسی و اجرا کنید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج