داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

متد isdisjoint برای Set در Python

  /  پایتون   /  متد isdisjoint برای مجموعه ها در پایتون

در این بخش به بررسی متد isdisjoint برای مجموعه ها در پایتون می پردازیم، متد isdisjoint() دو مجموعه را باهم مقایسه می کند و اگر هیچگونه عنصر همسانی در مجموعه ها وجود نداشته باشد True در غیر این صورت False را برمی گرداند.

نحوه استفاده از متد isdisjoint()

set.isdisjoint(set)

 پارامترها و مقادیر

پارامترتوضیحات
setیک مجموعه را برای جستجوی عناصر همسان مشخص می کند. (این پارامتر اجباری است)

مثال

در این مثال دو مجموعه x و y را داریم که اگر هیچ عنصری از مجموعه x در y وجود نداشته باشد True را برمی گرداند.

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

True

مثال های بیشتر

در این مثال خروجی ما False خواهد بود، زیرا عنصر apple در هر دو مجموعه وجود دارد:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

False
5/5 - (5 امتیاز)

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من کلمات کلیدی متین برونسی را داخل گوگل جستجو کنید.