داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

متد issubset برای Set در Python

  /  پایتون   /  متد issubset برای مجموعه ها در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی متد issubset برای مجموعه ها در پایتون می پردازیم، متد issubset() دو مجموعه را باهم مقایسه می کند و اگر تمام عناصر مجموعه اصلی در مجموعه دوم وجود داشته باشد True در غیر این صورت False را برمی گرداند.

نحوه استفاده از متد issubset()

set.issubset(set)

پارامترها و مقادیر

پارامترتوضیحات
setیک مجموعه را برای جستجو عناصر همسان مشخص می کند. (این پارامتر اجباری است)

مثال

در اینجا ما دو مجموعه x و y را داریم که x مجموعه اصلی و y مجموعه دوم ما هست. تمام عناصر x داخل مجموعه y جستجو می شوند و اگر همه عناصر وجود داشته باشند True در غیر این صورت False را برمی گرداند.

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

True

مثال های بیشتر

این مثال هم مانند مثال قبلی هست با این تفاوت که عنصر a در مجموعه y وجود ندارد پس خروجی False خواهد بود:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

False
5/5 - (3 امتیاز)

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج