داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

متد issubset برای Set در Python

  /  پایتون   /  متد issubset برای مجموعه ها در پایتون

در این بخش به بررسی متد issubset برای مجموعه ها در پایتون می پردازیم، متد issubset() دو مجموعه را باهم مقایسه می کند و اگر تمام عناصر مجموعه اصلی در مجموعه دوم وجود داشته باشد True در غیر این صورت False را برمی گرداند.

نحوه استفاده از متد issubset()

set.issubset(set)

پارامترها و مقادیر

پارامترتوضیحات
setیک مجموعه را برای جستجو عناصر همسان مشخص می کند. (این پارامتر اجباری است)

مثال

در اینجا ما دو مجموعه x و y را داریم که x مجموعه اصلی و y مجموعه دوم ما هست. تمام عناصر x داخل مجموعه y جستجو می شوند و اگر همه عناصر وجود داشته باشند True در غیر این صورت False را برمی گرداند.

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

True

مثال های بیشتر

این مثال هم مانند مثال قبلی هست با این تفاوت که عنصر a در مجموعه y وجود ندارد پس خروجی False خواهد بود:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

False
5/5 - (3 امتیاز)

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من کلمات کلیدی متین برونسی را داخل گوگل جستجو کنید.