ویژگی تصویر

متد items برای Dictionary در Python

  /  پایتون   /  متد items برای دیکشنری ها در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی متد items برای دیکشنری ها در پایتون می پردازیم، متد items() یک شیء را برای نمایش برمی گرداند که در واقع این شیء کلید ها و مقادیر عناصر Dictionary را در قالب یک تاپل به صورت key-value لیست می کند. (برای درک بهتر این مطلب به مثال ها دقت و توجه کنید)

نحوه استفاده از متد items()

dictionary.items()

این متد هیچگونه پارامتری را دریافت نمی کند.

۱. مثال

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

dict_items([('brand', 'Ford'), ('model', 'Mustang'), ('year', 1964)])

۲. مثال

در این مثال مقدار کلید year را تغییر داده ایم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

dict_items([('brand', 'Ford'), ('model', 'Mustang'), ('year', 2018)])

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج