ویژگی تصویر

متد keys برای Dictionary در Python

  /  پایتون   /  متد keys برای دیکشنری ها در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی متد keys برای دیکشنری ها در پایتون می پردازیم، متد keys() تمام کلید های Dictionary را به صورت یک لیست (شیء) برمی گرداند.

نحوه استفاده از متد keys()

dictionary.keys()

این متد هیچگونه پارامتری را دریافت نمی کند.

۱. مثال

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

dict_keys(['brand', 'model', 'year'])

۲. مثال

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

dict_keys(['brand', 'model', 'year', 'color'])

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج