داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

متد pop برای Set در Python

  /  پایتون   /  متد pop برای مجموعه ها در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی متد pop برای مجموعه ها در پایتون می پردازیم، متد pop() یک عنصر را به صورت تصادفی از مجموعه حذف می کند.

نحوه استفاده از متد pop()

set.pop()

نکته: این متد هیچگونه پارامتری ندارد.

مثال

در اینجا یک عنصر از مجموعه fruits به صورت تصادفی حذف خواهد شد:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

{'cherry', 'banana'}

مثال های بیشتر

در این مثال قصد داریم عنصری را که به صورت تصادفی حذف می شود داخل یک متغیر قرار دهیم و چاپ کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

banana

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج