داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

متد remove برای Set در Python

  /  پایتون   /  متد remove برای مجموعه ها در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی متد remove برای مجموعه ها در پایتون می پردازیم، متد remove() یک عنصر مشخص را از مجموعه حذف می کند.

نحوه استفاده از متد remove()

set.remove(item)

پارامترها و مقادیر

پارامترتوضیحات
itemعنصری که باید جستجو و حذف شود را مشخص می کند. (این پارامتر اجباری است)

مثال

در این مثال ما عنصر banana را از مجموعه fruits حذف می کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

{'cherry', 'apple'}

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج