داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

متد setdefault برای Dictionary در Python

  /  پایتون   /  متد setdefault برای دیکشنری ها در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی متد setdefault برای دیکشنری ها در پایتون می پردازیم، متد setdefault() مقدار یک عنصر مشخص شده از دیکشنری را برمی گرداند. اگر عنصر مشخص شده وجود نداشته باشد یک مقدار از پیش تعریف  شده را برمی گرداند.

نحوه استفاده از متد setdefault()

dictionary.setdefault(keyname, value)

پارامترها و مقادیر

پارامترتوضیحات
keynameنام کلید عنصری را که میخواهید مقدار آن برگردانده شود را مشخص می کند. (این پارامتر اجباری است)
valueاگر عنصر وجود داشته باشد این پارامتر کار خاصی انجام نمی دهد.

اگر عنصر وجود نداشته باشد مقدار تعریف شده در این پارامتر برگردانده می شود.

مقدار پیش فرض این پارامتر None هست و همچنین استفاده از این پارامتر اختیاری می باشد.

۱. مثال

در اینجا ما مقدار عنصر model را با استفاده از متد setdefault() دریافت کرده ایم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

Mustang

۲. مثال

در اینجا ما عنصری با نام کلید color داخل دیکشنری نداریم پس مقدار بازگشتی همان مقدار از پیش تعریف شده خواهد بود، به این مثال دقت کنید:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

White

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج