داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

متد symmetric_difference_update برای Set در Python

  /  پایتون   /  متد symmetric_difference_update برای مجموعه ها در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی متد symmetric_difference_update برای مجموعه ها در پایتون می پردازیم، این متد دو مجموعه را باهم مقایسه می کند و تمام عناصر همسان را از مجموعه اصلی حذف و با سایر عناصر مجموعه مشخص شده که غیرهمسان هستند بروزرسانی می کند.

نحوه استفاده از متد symmetric_difference_update()

set.symmetric_difference_update(set)

پارامترها و مقادیر

پارامترتوضیحات
setیک مجموعه را برای بررسی عناصر همسان مشخص می کند. (این پارامتر اجباری است)

مثال

در اینجا ما دو مجموعه x و y را داریم که مجموعه x همان set اصلی ما حساب می شود، ابتدا تمام عناصر همسان در مجموعه x و y بررسی شده و از مجموعه اصلی حذف سپس عناصر متفاوت مجموعه y نیز به مجموعه اصلی اضافه می شود، برای درک بهتر این مطلب حتماً به مثال زیر و خروجی آن دقت کنید:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

{'microsoft', 'cherry', 'google', 'banana'}
5/5 - (3 امتیاز)

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج