داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

متد union برای Set در Python

  /  پایتون   /  متد union برای مجموعه ها در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی متد union برای مجموعه ها در پایتون می پردازیم، متد union() همه عناصر مجموعه اصلی و سایر مجموعه های مشخص شده را در قالب یک مجموعه جدید برمی گرداند.

نحوه استفاده از متد union()

set.union(set1, set2...)

پارامترها و مقادیر

پارامترتوضیحات
set1یک مجموعه یا iterable را برای یکی شدن با مجموعه اصلی مشخص می کند. (این پارامتر اجباری است)
set2یک مجموعه یا iterable دیگر را برای یکی شدن با مجموعه اصلی مشخص می کند. (این پارامتر اختیاری است)
هر تعداد iterable که بخواهید را می توانید اضافه کنید، فقط دقت داشته باشید که آنها را با کاما , از یکدیگر جدا کنید.

مثال

در این مثال دو مجموعه x و y را باهم یکی کرده ایم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

{'microsoft', 'cherry', 'google', 'banana', 'apple'}

نکته: اگر عناصر تکراری در مجموعه ها وجود داشته باشد تنها یک بار در مجموعه جدید ثبت خواهد شد.

مثال های بیشتر

در این مثال بیش از دو مجموعه را باهم یکی می کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

{'b', 'c', 'e', 'a', 'd', 'f'}

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج