داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

متد update برای Dictionary در Python

  /  پایتون   /  متد update برای دیکشنری ها در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی متد update برای دیکشنری ها در پایتون می پردازیم، متد update() عناصر مشخص شده را در دیکشنری وارد می کند.

نحوه استفاده از متد update()

dictionary.update(iterable)

پارامترها و مقادیر

پارامترتوضیحات
iterableیک دیکشنری (Dictionary) یا یک شیء تکرار شونده (iterable) را که به صورت جفت‌( مقدار و کلید) هستند را مشخص می کند.

۱. مثال

در اینجا ما یک عنصر جدید که نام کلید آن color و مقدار آن white هست را به دیکشنری car اضافه کرده ایم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

{'brand': 'Ford', 'model': 'Mustang', 'year': 1964, 'color': 'White'}

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج