ویژگی تصویر

متد values برای Dictionary در Python

  /  پایتون   /  متد values برای دیکشنری ها در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی متد values برای دیکشنری ها در پایتون می پردازیم، متد values() تمام مقادیر عناصر دیکشنری را به صورت لیست شده (شیء) برمی گرداند.

نحوه استفاده از متد values()

dictionary.values()

این متد هیچگونه پارامتری را دریافت نمی کند.

۱. مثال

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

dict_values(['Ford', 'Mustang', 1964])

۲. مثال

در این مثال ما مقدار عنصر year را به ۲۰۱۸ تغییر داده ایم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

dict_values(['Ford', 'Mustang', 2018])

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج