ویژگی تصویر

متغیر ها در سی پلاس پلاس

  /  سی پلاس پلاس   /  متغیر ها در C++
بنر تبلیغاتی الف

در این آموزش ما قصد داریم شما رو با تمام متغیر ها در C++ آشنا بکنیم در ادامه با ما همراه باشید.

ما از متغیر ها در سی پلاس پلاس جهت ذخیره سازی مقادیری مانند عدد ، حروف ، کاراکتر های خاص و… استفاده میکنیم.

تعریف ساده متغیر ها: متغیر را لیوانی در نظر بگیرید که قرار است چیز هایی را در خود ذخیره و نگهداری کند.

داده های نوع اولیه در C++

انواع متغیر (نوع داده ای) در زبان C++ به شرح زیر می باشد:

متغیر ها در سی پلاس پلاس
نوعشرح
intعدد صحیح
doubleعدد ممیز شناور با دقت اعشاری بالا
floatعدد ممیز شناور با دقت اعشاری کم
charمعمولا یک بایت معادل 8 بیت را در حافظه اشغال می کند. یک نوع عدد صحیح یا integer می باشد
boolمقدار منطقی که یا true و یا false در آن ذخیره می شود
voidنشانگر عدم وجود نوع و مقدار معین می باشد
wchar_tیک نوع داده ای به نام wide character که میزان حافظه ی مورد نیاز آن بیشتر از 8 بیت می باشد

جدول زیر نشان می دهد که هر نوع متغیر چقدر از حافظه را اشغال می کند و مقدار حداکثر و حداقل آن (محدوده) که می تواند ذخیره شود:

متغیر ها در سی پلاس پلاس
نوعمقدار حافظهمحدوده
char1Byte-۱۲۷ تا ۱۲۷ یا ۰ تا ۲۵۵
unsigned char1Byte0 تا 255
signed char1Byte-127 تا 127
int4Byte-۲۱۴۷۴۸۳۶۴۸ تا ۲۱۴۷۴۸۳۶۴۷
unsigned int4Byte۰ تا ۴۲۹۴۹۶۷۲۹۵
signed int4Byte-۲۱۴۷۴۸۳۶۴۸ تا ۲۱۴۷۴۸۳۶۴۷
short int2Byte-۳۲۷۶۸ تا ۳۲۷۶۷
unsigned short intRange۰ تا ۶۵۵۳۵
signed short intRange-۳۲۷۶۸ تا ۳۲۷۶۷
long int4Byte-۲۱۴۷۴۸۳۶۴۸ تا ۲۱۴۷۴۸۳۶۴۷
signed long int4Byte-۲۱۴۷۴۸۳۶۴۸ تا ۲۱۴۷۴۸۳۶۴۷
unsigned long int4Byte۰ تا ۴۲۹۴۹۶۷۲۹۵
float4Byte+/- ۳٫۴e +/- 38 (~7 digits)
double8Byte+/- ۱٫۷e +/- 308 (~15 digits)
long double8Byte+/- ۱٫۷e +/- 308 (~15 digits)
wchar_t۲ or 4 bytes —

متغیر int در C++

از متغیر int جهت ذخیره سازی اعداد صحیح ( اعداد بدون اعشار ) استفاده میکنیم ، مانند: 123 یا 34654

نحوه فراخوانی و استفاده از متغیر ها به این شکل می باشد:

type variable = value;

در اینجا type همان نوع متغیر ماست که می تواند int یا string یا هرچیز دیگری باشد و variable نامی هست که برای متغیر خود انتخاب میکنیم تا مقادیر در آن ذخیره شوند ، value هم مقداری هست که متغیر بر اساس نوعی که دارد میگیرد.

مثال: در این تمرین ما قصد داریم داخل متغیری به نام bubbles عدد 2020 را ذخیره کنیم و در برنامه فراخوانی کنیم:

int bubbles = 2020;
cout << bubbles;

به همین راحتی عدد 2020 در متغیری به نام bubbles از نوع int ذخیره شد.

توجه: اگر عدد ما از نوع اعشار باشد و نوع متغیر ما int ، برنامه با خطا مواجه خواهد شد ، چون int تنها اعداد صحیح را می پذیرد.

همچنین می توانید اول متغیر را به برنامه معرفی کرده و سپس در یک زمان خاص و در یک جای خاص از برنامه به آن مقدار دهید مانند مثال زیر:

int bubbles;
bubbles = 2020;
cout << bubbles;

نکته: دقت داشته باشید که اگر مقدار جدیدی را به متغیر خود بدهید ، مقدار قبلی حذف شده و مقدار جدید جایگزین خواهد شد مانند مثال زیر:

int myNum = 15;  // myNum is 15
myNum = 10;  // Now myNum is 10
cout << myNum;  // Outputs 10

در مثال بالا اولین مقداری که متغیر میگیرد عدد 15 هست سپس در خط بعد عدد 10 جایگزین عدد 15 می شود و برنامه در خروجی عدد 10 را به ما نمایش خواهد داد.

متغیر double در C++

دقیقاً این متغیر هم مانند سایر متغیر ها می باشد با این تفاوت که مقادیر عددی از نوع اعشار را میگیرد.

نکته: متغیر double در C++ اعداد صحیح را هم در خود ذخیره میکند.

مثال

double myFloatNum = 5.99; // Floating point number (with decimals)

متغیر char در C++

ما از متغیر char در سی پلاس پلاس جهت ذخیره سازی کاراکتر ها استفاده میکنیم.

مثال

char myLetter = 'D';  // Character

متغیر string در C++

از متغیر string جهت ذخیره سازی رشته ها استفاده میکنیم ، برای آشنایی بیشتر با رشته ها در CPP اینجا را کلیک کنید.

مثال

string myText = "Hello"; // String (text)

متغیر bool در C++

این متغیر دو مقدار بیشتر نمیگیرد true یا false به مثال زیر دقت کنید:

bool myBoolean = true;  // Boolean (true or false)

هنگامی که شما تنها یک مقدار نیاز دارید و دو حالت true یا false ( درست یا غلط ) بیشتر ندارد می توانید از متغیر bool استفاده کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر از متغیر bool در C++ اینجا را کلیک کنید.

جمع دو عدد در C++

در این مثال ما با استفاده از متغیر int دو عدد را باهم جمع کرده و در خروجی به کاربر نشان می دهیم:

int x = 5;
int y = 6;
int sum = x + y;
cout << sum; // Output = 11

کلمه کلیدی typedef

از این کلمه کلیدی برای ایجاد نامی جدید برای انواع موجود استفاده می کنیم.

ساختار دستور:

این قسمت/بخشی از محتوا مخفی شده است و فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، لطفاً با حساب کاربری وارد شوید.


تا اینجا ما با متغیر ها در C++ آشنا شدیم ، برای درک بهتر مطالب حتماً کد ها و مثال ها را تست و بررسی کنید ، اون چیزی که به یادگیری شما خیلی کمک خواهد کرد تمرین و آزمون و خطا می باشد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج