داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

متغیر ها در python

  /  پایتون   /  متغیر ها در پایتون

متغیر ها در پایتون همچون محفظه هایی برای ذخیره داده ها هستند.

ایجاد متغیر

پایتون هیچ دستوری برای مشخص کردن نوع متغیر ندارد.

یک متغیر با توجه به مقداری که دریافت می کند ایجاد شده و نوع آن هم مشخص می شود.

مثال

x = 5
y = "Matin"
print(x)
print(y)

خروجی:

5
Matin

همانطور که اشاره شد نیازی نیست نوع داده های یک متغیر را مشخص کنید ( عددی هست یا رشته ای ) حتی می توانید مقادیر متغییر ها را تغییر داده و به صورت خودکار نوع آنها نیز تغییر می کند.

مثال

x = 4       # x is of type int
x = "Sally" # x is now of type str
print(x)

خروجی:

Sally

ریخته گری یا Casting

اگر می خواهید نوع داده یک متغیر را مشخص کنید، این کار را می توان با ریخته گری انجام داد.

مثال

x = str(3)    # x will be '3'
y = int(3)    # y will be 3
z = float(3)  # z will be 3.0

گرفتن نوع داده

می توانید نوع داده یک متغیر را با تابع type() دریافت کنید.

مثال

x = 5
y = "John"
print(type(x))
print(type(y))

خروجی:

<class 'int'>
<class 'str'>

نقل و قول های تکی یا دوتایی ؟

متغیرهای رشته ای را می توان با استفاده از نقل قول های تکی یا دوگانه اعلام کرد:

مثال

x = "Matin"
# is the same as
x = 'Matin'

حساس به حروف کوچک و بزرگ

نام متغیر ها به حروف بزرگ و کوچک حساس هستند.

مثال

در اینجا ما دوتا متغییر جدا با نام های a و A داریم:

a = 4
A = "Sally"
#A will not overwrite a
5/5 - (17 امتیاز)

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.