ویژگی تصویر

boolean در سی پلاس پلاس

  /  سی پلاس پلاس   /  متغیر bool در C++
بنر تبلیغاتی الف

در این آموزش به بررسی متغیر bool در C++ می پردازیم، اغلب در برنامه نویسی شما به یک نوع داده نیاز خواهید داشت که فقط می تواند یکی از دو مقدار را داشته باشد، مانند:

  • YESیا NO
  • ON یا OFF
  • TRUE یا FALSE
  • 1 یا 0

برای همین موضوع سی پلاس پلاس یک نوع متغییر دارد تحت عنوان bool که فقط دو مقدار (1) true یا (0) false را در خودش ذخیره میکند. یک متغیر boolean با کلمه کلیدی bool ساخته می شود و فقط می تواند مقادیر (1) true یا (0) false را داشته باشد:

مثال


این قسمت/بخشی از محتوا مخفی شده است و فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، لطفاً با حساب کاربری وارد شوید.

در مثال بالا مقدار متغیر isCodingFun برابر با true یا 1 هست و مقدار متغیر isFishTasty برابر با false یا 0 که خروجی برنامه فوق به این شکل هست :

1
0

شما می توانید از این نوع متغیر در دستورات شرطی و بخش های مختلف نرم افزار استفاده کنید.

استفاده در دستورات شرطی

متغیرهای bool به طور گسترده‌ای در دستورات شرطی استفاده می‌شوند:

تماشا در حالت تمام صفحه

در اینجا، اگر مقدار isCodingFun برابر با true باشد، پیام “Coding is fun!” چاپ می‌شود، در غیر این صورت پیام “Coding is not fun.” چاپ خواهد شد.

تبدیل انواع داده ها

می‌توان انواع داده‌های مختلف را به bool تبدیل کرد و بالعکس:

تماشا در حالت تمام صفحه

در این مثال، مقدار isPositive برابر با true خواهد بود، زیرا num بزرگتر از 0 است.

خطاهای رایج

یکی از خطاهای رایج استفاده نادرست از عملگر = به جای == در شرط‌ها است:

تماشا در حالت تمام صفحه

در اینجا، به جای مقایسه x با 10، مقدار 10 به x اختصاص داده شده است که منجر به خطا در برنامه می‌شود.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج