داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

نوشتن در فایل با python

  /  پایتون   /  نوشتن در فایل با پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی نحوه نوشتن در فایل با پایتون می پردازیم، برای نوشتن روی یک فایل در python تنها کافیست یک پارامتر به تابع open() اضافه کنید.

پارامتر هایی که می توانیم از آن استفاده کنیم:

  • "a" – به آخر فایل مقدار متنی ما را اضافه می کند.
  • "w" – تمام محتوای فایل را پاک می کند و مقدار متنی مشخص شده را جایگزین می کند.

مثال برای پارامتر “a”

در اینجا ما فایل demofile2.txt را باز می کنیم سپس به انتهای آن محتوای مشخص شده را اضافه می کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

 مثال برای پارامتر “w”

در این مثال فایل demofile3.txt را باز کرده سپس محتوای آن را بازنویسی می کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

نکته: متد "w" کل فایل را بازنویسی می کند یعنی تمام محتوای قبلی آن پاک شده و محتوای جدید جایگزین می شود.

ایجاد یک فایل جدید در پایتون

برای ایجاد یک فایل جدید در پایتون، از متد open() با یکی از پارامترهای زیر استفاده کنید:

  • "x" – یک فایل ایجاد می کند، در صورتی که فایل از قبل وجود داشته باشد خطا می دهد.
  • "a" – اگر فایل مشخص شده وجود نداشته باشد، یک فایل ایجاد می کند.
  • "w" – اگر فایل مشخص شده وجود نداشته باشد، یک فایل ایجاد می کند.

مثال برای پارامتر “x”

یک فایل تحت عنوان myfile.txt ایجاد می کنیم:

f = open("myfile.txt", "x")

خروجی: یک فایل خالی ایجاد می شود.

مثال برای پارامتر “w”

اگر فایل وجود نداشته باشد یک فایل جدید ایجاد می کند:

f = open("myfile.txt", "w")

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج