ویژگی تصویر

پیوند دادن لیست ها در پایتون

  /  پایتون   /  پیوند دادن لیست ها در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی نحوه پیوند دادن لیست ها در پایتون می پردازیم.

در پایتون، شما می‌توانید از عملگر "+" برای پیوند دو لیست به یکدیگر استفاده کنید. برای مثال:

list1 = [1, 2, 3]
list2 = [4, 5, 6]
list3 = list1 + list2
print(list3)

خروجی:

[1, 2, 3, 4, 5, 6]

همچنین، می‌توانید از تابع extend() برای اضافه کردن اعضای یک لیست به انتهای لیست دیگر استفاده کنید. برای مثال:

list1 = [1, 2, 3]
list2 = [4, 5, 6]
list1.extend(list2)
print(list1)

خروجی:

[1, 2, 3, 4, 5, 6]

در نتیجه، اگر می‌خواهید دو لیست را با یکدیگر پیوند دهید، می‌توانید از هر دو روش فوق استفاده کنید. البته روش دیگری نیز برای پیوند دو لیست در پایتون وجود دارد. شما می‌توانید از تابع append() و عملگر "*" استفاده کنید.

برای استفاده از عملگر "*"، می‌توانید دو لیست را با هم ضرب کنید تا اعضای یکی به تعداد اعضای دیگری تکرار شوند. برای مثال:

list1 = [1, 2, 3]
list2 = [4, 5, 6]
list3 = list1 * 2 + list2 * 3
print(list3)

خروجی:

[1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6]

برای استفاده از تابع append()، می‌توانید اعضای یکی را به انتهای لیست دیگری اضافه کنید. برای مثال:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

[1, 2, 3, 4, 5, 6]

در نتیجه، شما می‌توانید از هر یک از روش‌های فوق برای پیوند دو لیست به یکدیگر استفاده کنید، بسته به نیاز خودتان.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج