ویژگی تصویر

کامنت در python

  /  پایتون   /  کامنت در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

از کامنت ها می توان برای توضیح کد در پایتون استفاده کرد.

از کامنت ها می توان برای خواندن کد استفاده کرد.

کامنت ها را می توان برای جلوگیری از اجرای یک کد در پایتون هم استفاده کرد.

ایجاد کامنت

کامنت ها با یک # شروع می شوند ، و پایتون آنها را نادیده می گیرد:

مثال:

#This is a comment
print("Hello, World!")

همچنین کامنت ها را می توان در انتهای یک خط قرار داد ، و python بقیه خط را نادیده می گیرد:

مثال:

print("Hello, World!") #This is a comment

کامنت ها برای توضیح کد لازم نیست متن باشد ، همچنین می تواند برای جلوگیری از اجرای کد پایتون استفاده شود:

مثال:

#print("Hello, World!")
print("Cheers, Mate!")

کامنت های چند خطی

این بخش فکر نمیکنم نیازی به توضیح دادن داشته باشه ، با مثال زیر متوجه خواهید شد که چگونه کامنت های چند خطی و طولانی قرار بدیم.

مثال:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

Hello, World!

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج