ویژگی تصویر

گرفتن مقادیر گره/خاصیت در XML با PHP

  /  XML   /  گرفتن مقادیر XML با PHP
بنر تبلیغاتی الف
XML

SimpleXML یک افزونه PHP است که به ما این امکان را می دهد به راحتی داده های XML را استخراج و مدیریت کنیم.

PHP SimpleXML – نحوه گرفتن مقادیر node

در این مثال مقادیر node را از فایل note.xml دریافت می کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد بالا به این شکل خواهد بود:

Tove
Jani
Reminder
Don't forget me this weekend!

PHP SimpleXML – گرفتن مقادیر Node از عناصر خاص

فرض کنید یک فایل XML به نام “books.xml” داریم که به این شکل است:

تماشا در حالت تمام صفحه

مثال زیر مقدار node عنصر <title> را در اولین و دومین عنصر <book> از فایل “books.xml” دریافت می کند:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Everyday Italian
Harry Potter

PHP SimpleXML – گرفتن مقادیر node با حلقه

مثال زیر در تمام عناصر <book> در فایل “books.xml” حلقه می زند و مقادیر node عناصر <title>، <author>، <year> و <price> را دریافت می کند:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Everyday Italian, Giada De Laurentiis, 2005, 30.00
Harry Potter, J K. Rowling, 2005, 29.99
XQuery Kick Start, James McGovern, 2003, 49.99
Learning XML, Erik T. Ray, 2003, 39.95

PHP SimpleXML – گرفتن مقادیر attribute

مثال زیر مقدار خاصیت “category” را از اولین عنصر <book> و مقدار خاصیت “lang” عنصر <title> را از دومین عنصر <book> دریافت می‌کند:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

COOKING
en

PHP SimpleXML – گرفتن مقادیر attribute با حلقه

مثال زیر مقادیر خاصیت (attribute) عناصر <title> را از فایل “books.xml” دریافت می کند:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

en
en
en-us
en-us

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج