break و continue در سی پلاس پلاس

  /  سی پلاس پلاس   /  break و continue در C++

در این آموزش به بررسی کامل دستورات break و continue در C++ می پردازیم ، break و continue در سی پلاس پلاس معمولاً بیشتر در حلقه ها کاربرد دارند و استفاده می شوند که در ادامه این مورد را بیشتر مورد بررسی قرار داده ایم.

Break در C++

قبلاً دستور break را در آموزش switch در C++ مشاهده کرده اید که برای پرش از حلقه switch و خارج شدن از آن استفاده می شد.

از دستور break می توان برای پرش و خاتمه دادن به حلقه ها استفاده کرد.

در مثال زیر اگر مقدار متغیر i برابر با 4 باشد برنامه از حلقه خارج می شود.

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
for (int i = 0; i < 10; i++) {
if (i == 4) {
break;
}
cout << i << "\n";
}
return 0;
}

خروجی کد بالا :

0
1
2
3

Continue در C++

continue در C++ یک نکته خیلی مهم داره ، دستور continue در صورت برقرار بودن یک شرط داخل حلقه ، حلقه را یک بار قطع میکند و دوباره ادامه می دهد ، به مثال زیر دقت کنید توضیحات بیشتری دادیم :

در مثال زیر حلقه مقدار 4 را رد میکند :

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
for (int i = 0; i < 10; i++) {
if (i == 4) {
continue;
}
cout << i << "\n";
}
return 0;
}

خروجی :

0
1
2
3
5
6
7
8
9

همانطور که در مثال بالا مشاهده کردید حلقه عدد 4 را نادیده گرفت و چاپ نکرد ولی حلقه همچنان ادامه دارد.

break و continue در حلقه while

شما می توانید از break و continue در حلقه while هم نیز استفاده کنید ، برای درک بهتر این مطلب به مثال های زیر دقت کنید :

مثال Break

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
int i = 0;
while (i < 10) {
cout << i << "\n";
i++;
if (i == 4) {
break;
}
}
return 0;
}

خروجی :

0
1
2
3

مثال Continue

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
int i = 0;
while (i < 10) {
if (i == 4) {
i++;
continue;
}
cout << i << "\n";
i++;
}
return 0;
}

خروجی :

0
1
2
3
5
6
7
8
9
5/5 - (1 امتیاز)

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من ، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.

ارسال یک نظر