ویژگی تصویر

آموزش توابع در سی پلاس پلاس

  /  سی پلاس پلاس   /  آموزش توابع در C++
بنر تبلیغاتی الف

در این آموزش به بررسی توابع در C++ می پردازیم ، توابع در سی پلاس پلاس در بهینه سازی برنامه و مرتب شدن کد های ما نقش بسیار مهمی دارد و از تکرار کد هایی که در برنامه زیاد استفاده می شود جلوگیری می کند.

همچنین شما می توانید با کمک توابع یکسری عملیات های خاص مانند محاسبات ریاضی را به راحتی انجام بدهید.

نحوه بکارگیری توابع در C++

برای بکارگیری توابع به سه جزء نیاز داریم:

  • تعریف تابع
  • اعلان تابع
  • فراخوانی تابع
void myfunction( parameter )
{
// Your Code
}

همانطور که مشاهده میکنید myfunction نام تابع ما هست و داخل پرانتز parameter مقادیری هست که تابع میگیرد و داخل خودش با استفاده از کد های تعریف شده از آنها استفاده میکند.

مثال

void bubbles()
{
cout << " www.bubbleslearn.ir ";
}

در مثال بالا ما یک تابع تعریف کردیم با نام bubbles که هرکجای برنامه فراخوانی بشود مقدار www.bubbleslearn.ir را چاپ میکند.

نحوه فراخوانی تابع در CPP

برای فراخوانی یک تابع تنها کافیست نام آن را در برنامه صدا بزنید و در صورت نیاز پارامتر های آن را نیز مشخص کنید.

در این مثال با توجه به اینکه نام تابع تعریف شده ما bubbles هست برای فراخوانی آن به این شکل عمل کردیم:

int main()
{

// Use Function
bubbles();

return 0;
}

مثال

در این مثال ما یک تابع تعریف کردیم با نام bubbles و یک پارامتر برای آن در نظر گرفتیم که آن پارامتر قرار است یک رشته مقدار رشته ای را گرفته و تابع ارجاع بدهد ، سپس اقدام به چاپ آن رشته بکند.

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

Enter Your Name: Matin
Hello Matin

برای درک بهتر مطالب سعی کنید کد ها و مثال ها را تست و بررسی کنید.

تابع تعریف شده به این شکل است:

// Function
void bubbles(string x)
{
cout<<"Hello "<< x;
}

تابع محاسبه جمع دو عدد در C++

در این مثال ما یک تابع تعریف کرده ایم که دو مقدار عددی از نوع int را از کاربر گرفته و جمع آن دو عدد را محاسبه می کند سپس به عنوان خروجی چاپ خواهد کرد:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی باید چیزی شبیه به این باشد:

Enter Value x: 324
Enter Value y: 2311
The sum of the numbers: 2635

تابع تعریف شده به این شکل است:

// Function
void bubbles(int x , int y)
{
int sum;
sum = x + y;
cout << " The sum of the numbers: " << sum;
}

مثال

در این مثال ما یک تابع تعریف کرده ایم که سه مقدار تحت عنوان نام ، فامیل و سن کاربر را دریافت می کند سپس آن را چاپ خواهد کرد:

این قسمت/بخشی از محتوا مخفی شده است و فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، لطفاً با حساب کاربری وارد شوید.

خروجی چیزی شبیه به این خواهد بود:

Enter First Name: Matin
Enter Last Name: Boronsi
Enter Age: 20
Hello Matin Boronsi
Your Age: 20

تابع تعریف شده به این شکل است:

// Function
void bubbles(string firstname , string lastname , int age)
{
cout << "Hello " << firstname << " " << lastname << "\nYour Age: " << age;
}

تابع محاسبه فاکتوریل عدد در C++

در این مثال یک تابع تعریف کرده ایم که مقدار عددی از نوع int را از کاربر گرفته سپس اقدام به محاسبه فاکتوریل عدد می کند و آن را برای کاربر چاپ خواهد کرد.

این قسمت/بخشی از محتوا مخفی شده است و فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، لطفاً با حساب کاربری وارد شوید.

خروجی چیزی شبیه به این خواهد بود:

Enter Number: 4
 24

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج