ویژگی تصویر

چندجمله ای درون یاب به روش نیوتون در C++

  /  سی پلاس پلاس   /  چند جمله ای درون یاب به روش نیوتون در C++
بنر تبلیغاتی الف

روش نیوتون برای درون‌یابی یک تابع به کمک تابع چند جمله‌ای استفاده می‌شود. برای پیاده‌سازی درون‌یابی به روش نیوتون در C++، می‌توانید از روش زیر استفاده کنید:

تماشا در حالت تمام صفحه

در این کد، تابع f تابعی است که می‌خواهیم ریشه آن را درون‌یابی کنیم. تابع derivative نیز مشتق تابع f را محاسبه می‌کند. تابع newtonInterpolation با استفاده از روش نیوتون، ریشه تابع را درون‌یابی می‌کند. در نهایت، مقدار ریشه در تابع main نمایش داده می‌شود.
لطفاً توجه داشته باشید که در این کد، توابع f و derivative بر اساس تابع داده شده در مثال (x^2 - 4) پیاده‌سازی شده‌اند و شما باید آنها را با تابع مورد نظر خود جایگزین کنید. همچنین، ممکن است نیاز به تعریف توابع کمکی برای درون‌یابی خاص داشته باشید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج