ویژگی تصویر

آموزش آرایه ها در PHP

  /  PHP   /  آرایه ها در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

از آرایه ها در PHP برای ذخیره چندین مقدار در یک متغیر استفاده می کنیم.

مثال

تماشا در حالت تمام صفحه

فهرست مطالب:

آرایه چیست ؟

آرایه یک نوع متغیر اختصاصی هست که می تواند بیش از چند مقدار را درون خود نگهداری کند.

به عنوان مثال اگر فهرستی از ماشین ها داشته باشد و بخواهید هر یک از آنها را داخل یک متغیر ذخیره کنید به این شکل در می آید:

$cars1 = "Volvo";
$cars2 = "BMW";
$cars3 = "Toyota";

ما سه نوع ماشین را داخل سه متغیر جدا از هم تعریف کرده ایم حال اگر 300 تا ماشین داشته باشیم باید چه کار کنیم ؟ قطعاً تعریف کردن دونه دونه متغیر برای هر یک دانه ماشین غیر منطقی هست.

برای حل این مشکل از آرایه ها استفاده می کنیم.

یک آرایه می تواند مقادیر زیادی را در یک متغیر با یک نام نگهداری کند و هر زمان که نیاز داشته باشید به داده ای دسترسی پیدا کنید این کار با اعداد امکان پذیر هست.

ایجاد یک آرایه در PHP

برای ایجاد یک آرایه در PHP از تابع array() استفاده می کنیم.

array();

در PHP سه نوع آرایه وجود دارد:

 • آرایه های فهرستی: آرایه هایی با شاخص عددی
 • آرایه های پیوندی: آرایه هایی با کلیدهای نامگذاری شده
 • آرایه های چند بعدی: آرایه های حاوی یک یا چند آرایه

دریافت طول آرایه با تابع count()

از تابع count() در PHP برای بازگشت تعداد عناصر یک آرایه استفاده می کنیم:

مثال

تماشا در حالت تمام صفحه

آرایه های فهرستی در PHP

دو راه برای ایجاد آرایه ها به صورت فهرستی وجود دارد:

شاخص را می توان به صورت خودکار مشخص کرد ( شاخص عددی همیشه از 0 شروع می شود ) مانند:

$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");

یا اینکه فهرست را به صورت اختصاصی می توان مشخص کرد:

$cars[0] = "Volvo";
$cars[1] = "BMW";
$cars[2] = "Toyota";

مثال – آرایه فهرستی

در مثال زیر که در اول همین بخش از آموزش هم اشاره کردیم ، مقادیر آرایه را میگیریم و داخل متن چاپ می کنیم: ( برای درک بهتر مطالب مثال ها و کد ها را اجرا و آزمون و خطا کنید )

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

I like Volvo, BMW and Toyota.

ایجاد حلقه با یک آرایه در PHP

برای ایجاد حلقه و چاپ تمام مقادیر عناصر یک آرایه فهرست شده، می توانید از حلقه for استفاده کنید.

مثال – ایجاد حلقه با آرایه

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

Volvo
BMW
Toyota

آرایه های انجمنی در PHP

آرایه های انجمنی آرایه هایی هستند که از کلیدهای نامگذاری شده ای استفاده می کنند که شما به آنها اختصاص می دهید.

دو راه برای ایجاد یک آرایه انجمنی وجود دارد:

$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");

یا

$age['Peter'] = "35";
$age['Ben'] = "37";
$age['Joe'] = "43";

سپس کلیدهای نامگذاری شده را می توان در یک اسکریپت استفاده کرد:

مثال – آرایه انجمنی

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

Peter is 35 years old.

ایجاد حلقه از طریق یک آرایه انجمنی

برای ایجاد حلقه و چاپ تمام مقادیر یک آرایه انجمنی، می توانید از یک حلقه foreach مانند مثال زیر استفاده کنید:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

Key=Peter, Value=35
Key=Ben, Value=37
Key=Joe, Value=43

آرایه های چند بعدی در PHP

آرایه چند بعدی در PHP آرایه ای است که یک یا چند آرایه دارد.

PHP از آرایه های چند بعدی با عمق دو، سه، چهار، پنج یا حتی بیشتر پشتیبانی می کند. با این حال، مدیریت آرایه هایی با عمق بیش از سه سطح برای اکثر افراد دشوار است.

بعد یک آرایه نشان دهنده تعداد شاخص هایی است که برای انتخاب یک عنصر نیاز دارید.

 • برای یک آرایه دو بعدی به دو شاخص برای انتخاب یک عنصر نیاز دارید.
 • برای یک آرایه سه بعدی به سه شاخص برای انتخاب یک عنصر نیاز دارید.

آرایه های دو بعدی در PHP

آرایه دو بعدی آرایه ای از آرایه ها است (همچنین آرایه سه بعدی آرایه ای از آرایه ها است).

ابتدا به جدول زیر توجه کنید:

نامموجودیفروخته شد
Volvo2218
BMW1513
Saab52
Land Rover1715

ما می توانیم داده های جدول بالا را در یک آرایه دو بعدی ذخیره کنیم، مانند مثال زیر:

$cars = array (
array("Volvo",22,18),
array("BMW",15,13),
array("Saab",5,2),
array("Land Rover",17,15)
);

حالا آرایه دو بعدی $cars شامل چهار آرایه است و دو شاخص دارد: ردیف و ستون.

برای دسترسی به عناصر آرایه $cars باید به دو شاخص (ردیف و ستون) اشاره کنیم:


این قسمت/بخشی از محتوا مخفی شده است و فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، لطفاً با حساب کاربری وارد شوید.

خروجی:

Volvo: In stock: 22, sold: 18.
BMW: In stock: 15, sold: 13.
Saab: In stock: 5, sold: 2.
Land Rover: In stock: 17, sold: 15.

ایجاد حلقه برای آرایه های چند بعدی در PHP

همچنین می توانیم یک حلقه for را در حلقه for دیگری قرار دهیم تا عناصر آرایه $cars را بدست آوریم (همچنان باید به دو شاخص اشاره کنیم):


این قسمت/بخشی از محتوا مخفی شده است و فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، لطفاً با حساب کاربری وارد شوید.

مرتب سازی آرایه ها در PHP

عناصر موجود در یک آرایه را می توان به ترتیب حروف الفبا یا عددی، نزولی یا صعودی مرتب کرد.

توابع برای مرتب سازی آرایه ها در PHP

PHP توابع زیادی را برای مرتب سازی آرایه ها دارد:

 • sort() : مرتب سازی آرایه ها به ترتیب صعودی
 • rsort() : مرتب سازی آرایه ها به ترتیب نزولی
 • asort() : مرتب سازی آرایه های انجمنی بر اساس مقدار به ترتیب صعودی
 • ksort() : مرتب سازی آرایه های انجمنی بر اساس کلید به ترتیب صعودی
 • arsort() : مرتب سازی آرایه های انجمنی بر اساس مقدار به ترتیب نزولی
 • krsort() : مرتب سازی آرایه های انجمنی بر اساس کلید به ترتیب نزولی

مرتب سازی آرایه به ترتیب صعودی – sort()

مثال زیر عناصر آرایه $cars را به ترتیب حروف الفبا ، صعودی مرتب می کند:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

BMW
Toyota
Volvo

مثال زیر عناصر آرایه $numbers را به ترتیب عددی صعودی مرتب می کند:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

2
4
6
11
22

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج