ویژگی تصویر

بروزرسانی داده های جداول در MySQL با PHP

  /  MySQL   /  آپدیت داده در MySQL
بنر تبلیغاتی الف
php and MySQL

از دستور UPDATE برای بروز رسانی رکورد های موجود در جدول استفاده می شود:

UPDATE table_name
SET column1=value, column2=value2,...
WHERE some_column=some_value

نکته: هنگام بروز رسانی رکورد ها در یک جدول مراقب باشید! به شرط WHERE در دستور UPDATE توجه کنید. شرط WHERE مشخص می کند که کدام رکورد باید بروز شود. اگر عبارت WHERE را حذف کنید ، همه پرونده های جدول بروز می شوند!

در اینجا جدول MyGuests را در نظر بگیرید:

idfirstnamelastnameemailreg_date
1JohnDoejohn@example.com2014-10-22 14:26:15
2MaryMoemary@example.com2014-10-23 10:22:30

مثال های زیر رکورد را با ID = 2 در جدول MyGuests بروز می کنند:

مثال MySQLi Object-oriented

تماشا در حالت تمام صفحه

مثال MySQLi Procedural

تماشا در حالت تمام صفحه

مثال PDO


این قسمت/بخشی از محتوا مخفی شده است و فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، لطفاً با حساب کاربری وارد شوید.

پس از بروز رسانی رکورد، جدول به شکل زیر خواهد بود:

idfirstnamelastnameemailreg_date
1JohnDoejohn@example.com2014-10-22 14:26:15
2MaryDoemary@example.com2014-10-23 10:22:30

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج