داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

اعلامیه نوع سند در html

  /  فرانت اند   /  HTML   /  اعلامیه نوع سند در html
بنر تبلیغاتی الف

در این آموزش به بررسی doctype در html پرداخته ایم، به مثال زیر دقت کنید:

مثال

تماشا در حالت تمام صفحه

تعریف و کاربرد

تمام اسناد HTML باید با بیانیه <!DOCTYPE> شروع شوند.

اعلامیه نوع سند یک تگ html نیست و برای معرفی نوع سند (صفحه وب) به مرورگر ها استفاده می شود.

اعلامیه نوع سند در HTML5 بسیار ساده هست:

<!DOCTYPE html>

پشتیبانی مرورگر ها

عنصر
<!DOCTYPE>بلهبلهبلهبلهبله

اسناد HTML قدیمی تر

در اسناد قدیمی (HTML 4 یا XHTML) ، اعلامیه پیچیده تر است زیرا اظهارنامه باید به یک DTD (تعریف نوع سند) مراجعه کند.

HTML 4.01:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

XHTML 1.1:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

یادداشت ها و نکات

نکته: اعلامیه <!DOCTYPE> به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست.

<!DOCTYPE html>
<!DocType html>
<!Doctype html>
<!doctype html>

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج