اعلامیه نوع سند در html

  /  فرانت اند   /  HTML   /  اعلامیه نوع سند در html

در این آموزش به بررسی doctype در html پرداخته ایم ، به مثال زیر دقت کنید :

مثال :
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Title of the document</title>
</head>

<body>
The content of the document......
</body>

</html>


تعریف و کاربرد

تمام اسناد HTML باید با بیانیه <!DOCTYPE> شروع شوند.

اعلامیه نوع سند یک تگ html نیست و برای معرفی نوع سند ( صفحه وب ) به مرورگر ها استفاده می شود.

اعلامیه نوع سند در HTML5 بسیار ساده هست :

<!DOCTYPE html>

پشتیبانی مرورگر ها

عنصر
<!DOCTYPE>بلهبلهبلهبلهبله

اسناد HTML قدیمی تر

در اسناد قدیمی (HTML 4 یا XHTML) ، اعلامیه پیچیده تر است زیرا اظهارنامه باید به یک DTD (تعریف نوع سند) مراجعه کند.

HTML 4.01:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

XHTML 1.1:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

یادداشت ها و نکات

نکته: اعلامیه <!DOCTYPE> به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست.

<!DOCTYPE html>
<!DocType html>
<!Doctype html>
<!doctype html>
5/5 - (1 امتیاز)

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من ، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.

ارسال یک نظر